Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 334/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai Thông báo 55-TB/TW về phát triển thành phố Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 334/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 20/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG BÁO SỐ 55-TB/TW NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ VINH

Ngày 08 tháng 9 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nội dung Thông báo số 55-TB/TW ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và lãnh đạo thành phố Vinh. Sau khi nghe Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến phát triển thành phố Vinh (Nghệ An) nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị.

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị và 04 năm thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực; được thừa hưởng quy hoạch đô thị do Cộng hòa Dân chủ Đức (trước đây) hỗ trợ, cùng với đó Tỉnh đã làm tốt công tác quản lý quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố Vinh được quan tâm đầu tư, tăng trưởng kinh tế ổn định (bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 8,54%, thu ngân sách nhà nước cao gấp 1,59 lần so với giai đoạn 2011-2015), đời sống nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đây là những kết quả ban đầu rất quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tới của thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

1. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian ti:

Cơ bản đồng ý với định hướng, giải pháp nêu tại Báo cáo của Tỉnh, ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, đại biểu tại Hội nghị; lưu ý tập trung một số công việc sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng, nội dung chỉ đạo tại Kết luận số 55-TB/TW ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó vận dụng sáng tạo các giải pháp vào từng lĩnh vực, địa bàn để thành phố Vinh sớm đặt các chỉ tiêu đề ra, trở thành thành phố thông minh, hiện đại, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo; chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và cho các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ.

- Khẩn trương lập quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung quy hoạch phát triển thành phố Vinh gắn với đô thị Cửa Lò để trở thành thành phố biển hiện đại gắn kết với các địa phương trong vùng, đưa Nghệ An sớm trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

- Cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân, các thành phần kinh tế khác nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội, khuyến khích nội lực và huy động đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên phát triển các khu vực, lĩnh vực quan trọng. Chính quyền các cấp phải chủ động, hành động mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi công vụ, sử dụng nguồn lực hiệu quả, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

2. Về một số kiến nghị của Tỉnh tại Hội nghị:

a) Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành xem xét, xử lý các kiến nghị số 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, mục 3, phần IV Báo cáo số 544/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (kèm theo) và có văn bản trả lời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá, xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2013 và Thông báo kết luận số 55-TB/TW ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng CP Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, CT, KHCN, TNMT, GDĐT, LĐTBXH, NV, VHTTDL, Y tế, XD;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ: KTTH, CN, KGVX, NN, NC, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 334/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai Thông báo 55-TB/TW về phát triển thành phố Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40