Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 322/TB-BXD kết luận của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh tại cuộc họp về Kế hoạch triển khai chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng và Kế hoạch triển khai đầu tư nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 322/TB-BXD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Văn Phấn
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 322/TB-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI PHẠM KHÁNH TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM CỦA BỘ XÂY DỰNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ 2

Ngày 3/11/2009, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch triển khai chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Bộ và kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 2

Tham dự họp có đại diện các đơn vị: Vụ Vật liệu Xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế Kế hoạch Tài chính, Vụ quản lý Hoạt động xây dựng, Văn phòng Bộ, các Tổng công ty COMA, LILAMA, IDICO.

Sau khi nghe Vụ Vật liệu xây dựng báo cáo về tình hình triển khai chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Bộ, Tổng công ty COMA báo cáo kế hoạch và tiến độ triển khai đầu tư xây dựng dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển, Tổng công ty LILAMA báo cáo kết quả triển khai và kế hoạch nghiệm thu Dự án KHCN “ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, các thiết bị chủ yếu cho dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò quay công suất 2500tấn Klinker/ ngày thay thế nhập ngoại, thực hiện tiến trình nội địa hoá”, Dự án KHCN “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị đồng bộ cho nhà máy nhiệt điện 600MW”, Tổng công ty IDICO báo cáo tình hình triển khai Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 tại tỉnh Sóc Trăng và ý kiến của các đơn vị tham dự họp, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã kết luận như sau:

1. Thành lập tổ công tác để đôn đốc, triển khai chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Bộ gồm các Vụ: Vật liệu xây dựng, Khoa học công nghệ, Kế hoạch Tài chính, Hoạt động Xây dựng, các Tổng công ty COMA, LILAMA, IDICO; giao Vụ Vật liệu xây dựng làm đầu mối phối hợp với các Vụ, các Tổng công ty cập nhật thông tin chuẩn bị nội dung cuộc họp, định kỳ 3 tháng họp một lần.

2. Đánh giá cao nỗ lực của các Tổng công ty với vai trò đi đầu trong thực hiện Chương trình cơ khí trọng điểm, tuy nhiên để triển khai tốt Chương trình, Dự án KHCN các đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai một số nhiệm vụ sau:

-Về dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế tạo thiết bị nâng chuyển của COMA, cần rà soát lựa chọn sản phẩm ưu tiên trong danh mục sản phẩm của dự án để lựa chọn công nghệ chế tạo phù hợp, cần đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu gói thầu chuyển giao công nghệ để chỉ định thầu, công việc chọn nhà thầu phải hoàn thành trong tháng 11/2009 và hoàn thành dự án vào tháng10/2010. Tổng công ty COMA cần rà soát năng lực, sắp xếp , tổ chức, xây dựng định hướng cho phát triển các sản phẩm cơ khí mũi nhọn là thế mạnh của Tông công ty.

- Dự án KHCN “ Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, các thiết bị chủ yếu cho dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò quay công suất 2500tấn Klinker/ ngày thay thế nhập ngoại, thực hiện tiến trình nội địa hoá” đã đạt được một số kết quả bước đầu, Vụ Khoa học công nghệ hướng dẫn Lilama tiến hành công tác nghiệm thu Dự án này trong năm 2009, tổng kết, quyết toán Dự án trong quý I năm 2010. Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Vật liệu xây dựng cùng Lilama làm việc với chủ đầu tư dự án Xi măng Đô Lương để tiếp tục áp dụng sản phẩm của Dự án này vào Xi măng Đô Lương và nghiên cứu lựa chọn thêm một số địa chỉ dự án xi măng khác để áp dụng.

- Đối với dự án KHCN “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị đồng bộ cho nhà máy nhiệt điện 600MW” LILAMA làm việc với các Vụ chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng để hoàn chỉnh đề cương dự án KHCN.

3. Việc triển khai dự án đầu tư nhà máy Chế tạo thiết bị công nghiệp nặng số 2, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ, nhất trí việc lựa trọn địa điểm tại Tân Trào. Tuy nhiên LILAMA có thể kết hợp với IDICO lựa chọn thêm các địa điểm khác để so sánh.

4. Đối với Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2, giao IDICO làm đại diện chủ đầu tư mời tư vấn lập dự án đầu tư, mời các công ty trong, ngoài Bộ tham gia cổ đông lập công ty cổ phần để thực hiện dự án. Sau khi hình thành tổ hợp nhà thầu EPC Lilama có trách nhiệm bàn thảo với các đối tác xây dựng lộ trình để đưa sản phẩm của dự án KHCN vào dự án Long Phú 2 và các dự án nhiệt điện khác.

Trên đây là kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh tại cuộc họp về kế hoạch triển khai Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng và đầu tư nhà máy nhiệt điện Long Phú 2. Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ KHCN, KHTC, HĐXD;
- Các TCT LiLILAMA, COMA, IDICO;
- Lưu: VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Văn Phấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 322/TB-BXD kết luận của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh tại cuộc họp về Kế hoạch triển khai chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Bộ Xây dựng và Kế hoạch triển khai đầu tư nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.505
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234