Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 317/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 317/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN CÔNG VIÊN LỊCH SỬ VĂN HÓA HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘI

Ngày 10 tháng 8 năm 2013 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Quốc phòng; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình bày Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Việc triển khai quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng Công viên lịch sử văn hóa tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội đã được Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 191-TB/TW ngày 10 tháng 10 năm 2008. Trong đó Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long cần được thực hiện hoàn thành, đồng bộ với việc xây dựng công trình Nhà Quốc hội, tạo cảnh quan hài hòa trong khu vực.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng triển khai, đạt được nhiều kết quả. Đến tháng 7 năm 2014 phải đảm bảo hoàn thành đồng bộ công trình Nhà Quốc hội và các công việc của Dự án 1 thuộc Dự án Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Đđảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ về Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, y ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

Hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3278/VPCP-KTN ngày 22 tháng 5 năm 2009; ban hành và phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội sau khi Quy hoạch chi tiết được duyệt; khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long 18 Hoàng Diệu.

- Đối với tuyến đường nội bộ phía Bắc và Đông công trình Nhà quốc hội: y ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư - Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bàn giao mặt bằng tuyến đường nội bộ trên, y ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí mặt bằng tại khu di tích Thành cổ Hà Nội để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam di chuyển toàn bộ di vật của Khu di tích đã khai quật tại 18 Hoàng Diệu tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học.

- Đồng ý chuyển giao hạng mục đầu tư xây dựng tuyến đường phía Bắc và phía Đông công trình Nhà Quốc hội sang Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ 18 Hoàng Diệu do y ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ quản đầu tư; y ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định và chịu trách nhiệm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ 18 Hoàng Diệu, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với tiến độ xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

- Để đáp ứng tiến độ, đồng ý Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long là dự án cấp bách, cho phép y ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án này.

2. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

- Khẩn trương phối hợp với y ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng thực hiện việc bàn giao ngay mặt bằng tuyến đường nội bộ phía Bắc và Đông công trình Nhà quốc hội cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) - Bộ Xây dựng để triển khai thi công xây dựng tuyến đường này.

- Đến tháng 10 năm 2013 bàn giao toàn bộ mặt bằng di tích Khu C-D, để y ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển khai công tác thiết kế kỹ thuật khu vực này.

- Các vấn đề về hồ sơ và di vật đã khai quật tại 18 Hoàng Diệu sẽ bàn giao cho y ban nhân dân thành phố Hà Nội vào giai đoạn sau.

3. Bộ Quốc phòng:

Bàn giao toàn bộ diện tích nhà đất khu vực phía Bắc khu di tích cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong năm 2013. Đề xuất các cơ chế chính sách để đảm bảo đồng bộ việc bàn giao Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam cùng với việc lập dự án xây dựng các cơ quan, quân đội trong khu vực đến các khu đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Bộ Quốc phòng.

4. Văn phòng Chính phủ:

Phối hợp với Văn phòng Trung ương, y ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thống nhất báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về việc di chuyển hai hộ gia đình lão thành cách mạng tại khu biệt thự số 28D, đường Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, QP, VH,TT&DL;
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội;
- BQL dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) - B XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 317/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100