Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 312/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai dự án xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 312/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 312/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

Ngày 10 tháng 8 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, y ban Nhân dân thành phố Hà Nội, y ban nhân dân huyện Thạch Thất, Đại học Quốc gia Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc là một Dự án lớn, rất quan trọng. Sau gần 4 năm chuyển đổi chủ đầu tư từ Đại học Quốc gia Hà Nội về Bộ Xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện được một số công việc để chuẩn bị đầu tư Dự án và phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, tiến độ triển khai rất chậm, kết quả đạt được còn rất hạn chế. Bộ Xây dựng không thể tiếp tục cách triển khai Dự án như thời gian vừa qua.

2. Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ Dự án, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan cần tập trung chỉ đạo triển khai một số công việc sau đây:

a) Bộ Xây dựng:

- Cần thực hiện kịp thời, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan chủ quản của Dự án. Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý Dự án;

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hp thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội để làm các thủ tục trình phê duyệt về nhu cầu vốn năm 2013 của Dự án, bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện;

Đồng thời với việc tập trung tối đa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư, triển khai các hoạt động, trước mắt có thể xem xét một số dự án xây dựng thành phần để có thể triển khai được từ năm 2013, đưa vào sử dụng đồng bộ khi hoàn thành, đáp ứng yêu cầu họạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.

b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, có ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan; xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ nếu cần thiết;

- Chỉ đạo hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư của Dự án trước ngày 30 tháng 10 năm 2012;

- Khẩn trương giải quyết việc thu hồi khu đất 26,5 ha thuộc xã Tiến xuân, huyện Thạch thất nằm trong khu Quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoàn thành công việc này trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

c) Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở rà soát nghiêm túc lại quy hoạch về quy mô đào tạo của Đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng tập trung đào tạo nhân lực chất lượng, trình độ cao để xây dựng phương án điều chỉnh quy mô đào tạo trong các giai đoạn tới, có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 08 tháng 9 năm 2012.

3. Về một số kiến nghị cụ thể:

- Không thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc, thời gian tới, Phó Thtướng sẽ trực tiếp chủ trì giao ban định kỳ 3 tháng 1 lần để chỉ đạo tình hình thực hiện Dự án;

- Đồng ý giao Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh các Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc. Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng cần thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội và thực hiện theo đúng quy định;

- Về việc ủy quyền cho Bộ Xây dựng quyết định đầu tư các dự án thành phần và cho phép chỉ định Tổng thầu tư vấn: việc quyết định đầu tư các dự án thành phần thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Bộ cần tham khảo ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội về chọn chủ đầu tư các dự án thành phần theo tinh thần: chọn chủ đầu tư có am hiểu về dự án thành phần và có khả năng thực hiện tốt nhất. Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định Tổng thầu tư vấn (bao gồm khảo sát, lập Dự án, thiết kế, giám sát);

- Về nguồn vốn đầu tư: Bộ Xây dựng cần sớm trình Đề án xây dựng tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc làm căn cứ để xem xét về các nguồn vốn đầu tư của Dự án.

4. Phiên họp tới về tiến độ, kết quả triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc dự kiến tchức vào ngày 16 tháng 10 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, y ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./ .

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: XD, TC, NV, KH&ĐT, GD&ĐT, TN&MT;
-
UBND thành phố Hà Nội;
-
UBND huyện Thạch Thất, HN;
-
Đại học Quốc gia Hà Nội;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ : KTN, KTTH, TH, PL, ĐP, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KGVX(4).QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 312/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai dự án xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.185
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171