Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 307/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Ngày 24 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2015 về việc vị trí xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia gắn với cổ phần hóa Trung tâm triển lãm Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

Ngày 28 tháng 01 năm 2015, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận về việc xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia gắn với cổ phần hóa Trung tâm triển lãm Việt Nam. Việc xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia này cần phải được các Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham gia, thống nhất cùng triển khai thực hiện. Vì vậy yêu cầu các Bộ, cơ quan thực hiện một số công việc sau:

1. Đồng ý vị trí xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu nhập quy hoạch Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế với quy mô dự kiến khoảng 300 ha, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Bộ Xây dựng căn cứ nhu cầu bố trí trụ sở các Bộ, ngành tại Khu Tây Hồ Tây để nghiên cứu, tính toán cân đối quỹ đất dành cho trụ sở các cơ quan Bộ, ngành tại vị trí khu đất quy hoạch Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Mễ Trì trước đây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 9 năm 2015. Phần đất còn lại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí quỹ đất cho Chủ đầu tư cho Dự án Trung tâm văn hóa, du lịch và thương mại để tạo vốn xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia - quốc tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2015.

3. Đối với Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, trong thời gian triển khai xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam) lập phương án tổ chức hoạt động của hội chợ triển lãm trên vị trí khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không làm gián đoạn các hoạt động hội chợ triển lãm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2015.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Phương án tài chính Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia - quốc tế theo quy định trong tháng 10 năm 2015.

4. Trên cơ sở xác định vị trí, quy mô của Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, các chỉ tiêu quy hoạch tại khu đất Dự án Trung tâm văn hóa, du lịch và thương mại tại Mễ Trì và khu đất số 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất xây dựng cơ chế tài chính cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6316/VPCP-KTN ngày 11 tháng 8 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC,
- TN&MT, VH, TT&DL;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Cty CP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
- TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐMDN,
- KTTH, KGVX;
- Lưu VT, KTN (3b). Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 307/TB-VPCP ngày 09/09/2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!