Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 297/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 297/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN NĂM 2009, 2010 VÀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN NĂM 2011

Ngày 05 tháng 10 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về về tình hình xây dựng ký túc xá sinh viên năm 2009, 2010 và kế hoạch xây dựng ký túc xá sinh viên năm 2011. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Hơn một năm qua, Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên nhìn chung đã được các Bộ, ngành, địa phương đón nhận và triển khai tích cực, khá đồng bộ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Cho đến nay nhiều công trình ký túc xá sinh viên đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Mặc dù vậy, tiến độ triển khai của một số dự án ở các địa phương còn chậm, cần sớm được khắc phục.

2. Thời gian tới, cần tập trung vào một số công việc sau đây:

a) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát cụ thể tiến độ giải ngân năm 2009, 2010, có biện pháp đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị triển khai chậm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành dứt điểm kế hoạch xây dựng ký túc xá sinh viên vào cuối năm 2011 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về danh mục Dự án xây dựng Ký túc xá sinh viên đợt 2 giai đoạn 2009 - 2010. Trước mắt phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến hết quý I năm 2011 đạt khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Quyết định số 65/2009/QĐ - TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Về việc bổ sung vốn năm 2010 và ứng vốn năm 2011: Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ vào kết quả và khả năng thực hiện của các dự án, các địa phương và khả năng của ngân sách để lên phương án bổ sung, ứng vốn cho các dự án theo hướng: thanh toán cho các dự án đã hoàn thành; bố trí đủ vốn cho các dự án đã được phê duyệt, có tỷ lệ giải ngân cao (từ 80% trở lên) và bảo đảm khả năng giải ngân trong năm 2010.

Riêng đối với các dự án của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bố trí đủ vốn để hoàn trả phần vốn địa phương đã ứng trước năm 2010 theo sự cho phép Thủ tướng Chính phủ.

Trước 10 tháng 11 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và, Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan xây dựng, hoàn thiện Chương trình đầu tư nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường dạy nghề thuê giai đoạn 2011 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ trước 10 tháng 11 năm 2010.

d) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành văn bản thông báo về việc điều chuyển vốn giữa các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 211/TB -VPCP ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 4, Quyết định số 65/2009/QĐ - TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 297/TB-VPCP ngày 08/11/2010 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình xây dựng ký túc xá sinh viên năm 2009, 2010 và kế hoạch xây dựng ký túc xá sinh viên năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.044
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211