Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 290/TB-BXD kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tại Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 290/TB-BXD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Văn Phấn
Ngày ban hành: 05/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 290/TB-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG QUÂN TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG 9 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2009

Ngày 02/10/2009, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2009. Tham dự họp có các đồng chí Thứ trưởng, Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra xây dựng, Văn phòng, Đảng ủy cơ quan Bộ, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bệnh viện xây dựng; BQLDA Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), BQLDA đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, BQLDA Đại học quốc gia; VP Ban chỉ đạo QH và ĐTXD Vùng Thủ đô Hà Nội; VP thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về CSNO và TT BĐS; Báo Xây dựng, Trung tâm thông tin, Nhà xuất bản xây dựng, Tạp chí xây dựng; đại diện VPCP và Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau khi nghe báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2009, ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng đã chỉ đạo các nội dung, công việc cần tập trung thực hiện trong tháng 10/2009 như sau:

1. Về công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật:

Các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản QPPL phải tập trung, khẩn trương hoàn thiện các Đề án, VB QPPL thuộc chương trình tháng 10 và những đề án, VB QPPL tồn đọng của những tháng trước để sớm trình CP, TTg CP ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền theo đúng kế hoạch đã đề ra.

2. Về các Chương trình lớn của Chính phủ:

2.1 Chương trình phát triển nhà ở:

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ động đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các địa phương thúc đẩy thành phong trào việc triển khai thực hiện các chương trình: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu long giai đoạn 2 và các dự án phát triển nhà ở sinh viên đã được TTg CP phê duyệt; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (số 66/2009/QĐ-TTg67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009).

2.2 Chương trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị:

Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị phối hợp chặt chẽ với VPCP để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị áp dụng công nghệ hạn chế chôn lấp giai đoạn 2009-2020 để sớm được TTg CP ký ban hành.

2.3 Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch:

Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị tập trung, khẩn trương hoàn thiện dự thảo "Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch" trình TTg CP phê duyệt.

2.4 Chương trình QHXD nông thôn:

Vụ Kiến trúc quy hoạch tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn chỉnh dự thảo "Chương trình QHXD nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2010 đến 2015", trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Cục Phát triển đô thị theo dõi, đôn đốc Tư vấn PPJ khẩn trương chuẩn bị để Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội lần 3 (dự kiến tháng 10/2009); hoàn thành việc ký kết hợp đồng tư vấn phản biện quốc tế, triển khai công tác phản biện Đồ án.

4. Về các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Bộ:

4.1. Dự án Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia: Cục Phát triển đô thị kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty mô hình Tinh Vũ Thượng Hải thu thập dữ liệu lập mô hình, hoàn thiện mô hình mẫu số 2, thiết kế kỹ thuật mô hình liên kết với Cung Quy hoạch quốc gia.

4.2. Dự án ĐTXD Khu Biệt thự trong khuôn viên TTHNQG: BQLDA đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn hiện các công việc được giao tại Thông báo số 248/TB-BXD ngày 09/9/2009, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và tiến độ đề ra.

4.3. Dự án xây dựng Nhà Quốc hội (mới): BQLDA tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức khởi công (dự kiến vào ngày 12/10/2009).

4.4. Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội: BQLDA phối hợp với Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và Nông thôn triển khai điều chỉnh quy hoạch chung và QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Đại học Quốc gia Hà Nội; nghiên cứu sớm hoàn thiện văn bản giao nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ cho địa phương trong việc triển khai dự án tái định cư tại chỗ (Không phải theo hình thức giao chủ đầu tư thứ phát).

4.5. Dự án Bảo tàng lịch sử quốc gia: Vụ Kế hoạch tài chính rà soát lại lần cuối kết quả đàm phán hợp đồng tư vấn lập quy hoạch, lập Dự án ĐTXD và thiết kế BTLSQG với tư vấn thiết kế NIKKEN SEKKEI và báo cáo Lãnh đạo Bộ.

5. Về công tác chỉ đạo khối DN thuộc Bộ:

5.1. Vụ kế hoạch tài chính chủ động rà soát kế hoạch năm 2010 do các đơn vị thuộc Bộ đề xuất, qua đó định hướng cho các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của mình phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 của Bộ Xây dựng.

5.2. Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là công tác cổ phần hóa, chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

5.3. Vụ kế hoạch tài chính soạn thảo văn bản yêu cầu các đơn vị báo cáo về tình hình cổ phần hóa, về lợi nhuận và cổ tức đối với phần vốn nhà nước, đặc biệt đối với thặng dư cổ phiếu (phát hành lần đầu và các lần tiếp theo), bố trí lịch để Lãnh đạo Bộ làm việc trực tiếp với các Tổng Công ty trong tháng 10 và tháng 11 năm 2009.

6. Về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ:

6.1. Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Khoa học công nghệ và môi trường rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các Viện nghiên cứu thuộc Bộ cho sát với tình hình mới.

6.2. Vụ Kế hoạch tài chính tổ chức tập huấn cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ về công tác hạch toán, kế toán, tự chủ về tài chính, tài sản của đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã cấp cho các đơn vị này.

7. Một số công tác trọng tâm khác:

7.1. Tổ công tác 30 của Bộ và Vụ Hoạt động xây dựng khẩn trương triển khai việc rà soát 14 thủ tục hành chính thuộc danh mục ưu tiên nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; phối hợp với các Cục, Vụ chức năng tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính đã công bố và các thủ tục hành chính mới được ban hành theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác CC TTHC của TTg CP.

7.2. Vụ Vật liệu xây dựng phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng VN đến 2015 và định hướng đến 2025; soạn thảo văn bản yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu cát; triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình khai thác, xuất khẩu cát nhiễm mặn ở các tỉnh ven biển VN; hoàn thành báo cáo về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ nạo vét, khơi thông luồng lạch tại cửa sông, cảng sông giáp biển.

7.3. Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trường nghiên cứu xem xét quy trình quản lý các đề tài khoa học và dự án sự nghiệp kinh tế, trong đó phải nêu rõ được vai trò của các Vụ đầu mối và các Cục, Vụ chức năng trong việc quản lý các đề tài, dự án.

7.4. Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu để đưa vào Hệ thống chỉ tiêu quốc gia.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 9/2009, Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VP, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Văn Phấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 290/TB-BXD kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tại Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.660
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37