Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 29/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ngày 22 tháng 01 năm 2010 tại tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về đồ án Quy hoạch chung xây dựng, Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng và Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Các nội dung, định hướng lớn của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cụ thể tại các Thông báo cuộc họp Thường trực Chính phủ lần I (Thông báo số 144/TB-VPCP ngày 04 tháng 5 năm 2009), lần II (Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2009) và lần III (Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09 tháng 12 năm 2009).

2. Yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Tư vấn quốc tế thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo trên; tổ chức thẩm định Đồ án quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: CA,QP, NV, KH và ĐT, XD, NN và PTNT, TN và MT, GTVT, CT, TC, VH-TT và DL;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo QH và ĐTXD vùng Thủ đô Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b), Nghĩa (39)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 29/TB-VPCP ngày 01/02/2010 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.688

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91