Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 254/TB-BXD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Anh Dũng
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 254/TB-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG BUỔI LÀM VIỆC GIỮA BỘ XÂY DỰNG VÀ UBND TỈNH HÀ TĨNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 05/11/2010, Bộ Xây dựng tổ chức buổi làm việc nghe UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình kinh tế xã hội và hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Đình Toàn Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham gia cuộc họp có đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn, Vụ khoa học công nghệ, Vụ Kiến trúc quy hoạch, Viện Kiến trúc Quy hoạch, Vụ Kinh tế xây dựng, Văn phòng Bộ Xây dựng; Về phía UBND tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo và chuyên viên của các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố Hà Tĩnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã kết luận như sau:

1. Về việc nâng cấp phát triển đô thị:Bộ Xây dựng thống nhất, ủng hộ chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng kế hoạch nâng cấp phát triển các đô thị. Cục Phát triển đô thị cần phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn vốn ODA để có cơ sở triển khai việc nâng cấp đô thị của tỉnh Hà Tĩnh.

2. Về việc Quy hoạch cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt: Cục Hạ tầng kỹ thuật nghiên cứu hỗ trợ việc tìm kiếm các nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước đã được phê duyệt.

3. Về thực hiện, kế hoạch xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp:UBND tỉnh đã lập danh mục nhằm phát triển nguồn nhân lực, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, đảm bảo ổn định an sinh xã hội. Đây là chủ trương phù hợp, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ bổ sung về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ về các dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, nhà ở công nhân và người lao động làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng và hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở. Cục Quản lý nhà phối hợp các đơn vị nghiên cứu các cơ chế, chính sách để địa phương thực hiện.

4. Về đề án hỗ trợ nhà ở an toàn cho người dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng lũ lụt trình:UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động nghiên cứu đề án, đánh giá tổng hợp vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt gửi về Bộ Xây dựng. Bộ sẽ có cơ sở giao cho các đơn vị nghiên cứu hỗ trợ địa phương sau đó tổng hợp báo cáo Chính phủ.

5. Về chương trình tập huấn đào tạo cán bộ quản lý xây dựng phường, xã:Hiện nayBộ Xây dựng đang chỉ đạo triển khai chương trình đào tạo công chức quản lý xây dựng; do đó Sở Xây dựng Hà Tĩnh cần làm việc với Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và đô thị - BXD để được hướng dẫn thực hiện (Bộ Xây dựng đã có Quyết định giao cho Học viện chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý cấp xã, phường).

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tại buổi làm việc ngày 05/11/2010 với tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Xây dựng xin thông báo để các Cục, Vụ, Viện có liên quan và UBND tỉnh Hà Tĩnh được biết để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Bộ trưởng Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng N.Đ. Toàn (để b/c);
- Các đơn vị dự họp thuộc BXD;
- Lưu VP;

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 254/TB-BXD ngày 22/11/2010 nội dung buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.992

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!