Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 234/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 234/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Ngày 23 tháng 9 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2011 và năm 2012. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Vicem báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ngành công nghiệp xi măng là ngành có nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia, trong đó Vicem được giao nhiệm vụ chủ lực giữ ổn định thị trường. Trải qua nhiều năm xây dựng, trên cơ sở nỗ lực phấn đấu của ngành, đến nay Vicem đã có bước trưởng thành, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và thích nghi nhanh chóng với cơ chế thị trường. Tổng công ty và các công ty thành viên đã không ngừng đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, khai thác hiệu quả tài nguyên của nước ta để sản xuất xi măng, góp phần phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2011, khủng hoảng kinh tế thế giới tác động lớn tới nền kinh tế nước ta, gây ra nhiều biến động về giá cả nguyên, nhiên, vật liệu và tác động tới giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Vicem đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bình ổn thị trường xi măng, hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bên liên quan, chăm lo đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn.

2. Trên cơ sở chiến lược phát triển của ngành, Hội đồng thành viên Vicem cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, tập trung vào sản phẩm chính là xi măng; tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; hoàn thiện mạng lưới phân phối sản phẩm, tiết kiệm chi phí, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đáp ứng đủ xi măng cho nhu cầu của thị trường, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong sản xuất và bình ổn thị trường xi măng.

Năm 2012, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu xi măng còn hạn chế, sản lượng xi măng lại tăng do một số nhà máy mới đi vào sản xuất, các đơn vị trong Tổng công ty cần phải tính toán chi tiết, cụ thể, có kế hoạch khắc phục khó khăn và xây dựng các giải pháp tăng cường tiêu thụ xi măng.

Trong những năm tiếp theo, Tổng công ty cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất; củng cố và phát triển thị trường; có các giải pháp về cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả điều hành quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chú trọng công tác khai thác mỏ, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tích cực triển khai các giải pháp về công nghệ trong sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, triển khai các dự án đầu tư hệ thống thu hồi nhiệt tại các nhà máy xi măng, giảm giá thành sản xuất; tích cực chỉ đạo công tác quyết toán các dự án đã kết thúc đầu tư; chủ động thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN:

1. Bộ Xây dựng, Tổng công ty Công nghiệp xi măng làm việc với Bộ Tài chính về những vấn đề liên quan: cơ cấu lại vốn và tháo gỡ những vấn đề khó khăn và vướng mắc về tài chính.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: xem xét, ưu tiên bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp thuộc Vicem theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để trả nợ nước ngoài theo tiến độ.

3. Tổng công ty Xi măng Việt Nam chủ động xây dựng phương án, làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cơ cấu lại nợ của các đơn vị trực thuộc.

4. Bộ Xây dựng:

- Quản lý chặt chẽ quy hoạch xi măng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo điều chỉnh tiến độ các dự án đáp ứng yêu cầu cân đối cung cầu từng năm, kiên quyết dừng triển khai các dự án ngoài quy hoạch.

- Chỉ đạo Tổng công ty xi măng có kế hoạch cụ thể làm việc, phối hợp với các nhà máy nhiệt điện để sử dụng tro bay, xỉ than của các nhà máy điện làm phụ gia trong sản xuất xi măng.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương xem xét những vấn đề liên quan tới công tác cấp phép thăm dò, khai thác mỏ và quy trình công nghệ khai thác bảo đảm an toàn và tiêu chí về môi trường.

- Phối hợp với Bộ giao thông vận tải về việc sử dụng bê tông xi măng để làm đường giao thông, nhất là đường giao thông nông thôn, đường đi qua vùng thường xuyên chịu ngập lụt.

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét, tính toán phương án tiền lương hợp lý cho người lao động của Tổng công ty công nghiệp xi măng.

- Phối hợp với Bộ Công Thương tính toán nhu cầu về than, điện của ngành xi măng, để có quy hoạch và kế hoạch cung ứng thích hợp với yêu cầu sản xuất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: XD, KHĐT, TC, TN&MT, LĐTB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- TCT Công nghiệp XMVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, TKBT, ĐMDN, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 234/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108