Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 186/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 186/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 186/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO SINH VIÊN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 02 tháng 6 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì các cuộc họp bàn về việc triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia các cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dưng nhà ở cho sinh viên tại hai thành phố; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên cần phải thực hiện khẩn trương, quyết liệt nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu mục tiêu đến năm 2015 đạt 60% số học sinh, sinh viên có nhu cầu được thuê nhà ở tại các dự án nhà ở trên địa bàn cả nước. Trước mắt, trong giai đoạn 2009 - 2010 ở mỗi địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng thêm khoảng 100.000 chỗ ở sinh viên. Trong hơn một tháng qua, các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng chủ động tích cực phối hợp chuẩn bị việc triển khai xây dựng chỗ ở sinh viên tại hai thành phố theo yêu cầu, chủ trương của Chính phủ.

II. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nhà ở sinh viên trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:

1. Bộ Xây dựng:

- Đẩy nhanh việc xây dựng quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học vùng Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để làm cơ sở định hướng cho việc đầu tư xây dựng các khu ký túc xá sinh viên tập trung, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

- Khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng chỗ ở cho sinh viên trên cả nước theo đúng yêu cầu, tiến độ nêu tại Quyết định số  65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng chỗ ở cho sinh viên năm 2009 và 2010 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2009. Trước khi trình, Bộ Xây dựng cần chủ trì phố hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao đổi lấy ý kiến các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Thủ đô và lấy ý kiến các trường lân cận thuộc khu vực Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ cơ quan nào làm chức năng cơ quan chủ quản đầu tư với dự án xây dựng các ký túc xá ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp nhất.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành quy chế quản lý, điều hành ký túc xá sinh viên, đặc biệt các khu ký túc xá quy mô lớn đến rất lớn, với nhiều phân khu, nhiều hạng mục công trình trong tháng 7 năm 2009.

- Ban hành thiết kế mẫu ký túc xá sinh viên và các hướng dẫn cần thiết về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; về quản lý chất lượng xây dựng; việc sử dụng, vận hành khai thác quỹ nhà ở sinh viên… nêu tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trong quý III và quý IV năm 2009.

Lưu ý việc kết hợp chặt chẽ giữa quy chế quản lý, điều hành ký túc xá và các hướng dẫn, yêu cầu về thiết kế kiến trúc xây dựng, tạo điều kiện hình thành các khu ký túc xá - đô thị sinh viên sạch đẹp, an ninh, văn minh lịch sự.

Hướng dẫn Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng, triển khai chương trình xây dựng chỗ ở cho sinh viên thuộc hai ngành công an và quân đội;

- Chuẩn bị cuộc họp do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2009.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên trong giai đoạn 2005 - 2010 đã được phê duyệt tại Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và các đề xuất xây dựng ký túc xá trong khuôn viên của các trường, chuyển giao cho Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6 năm 2009 để kết hợp thực hiện thống nhất trong chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan, địa phương liên quan trong việc xây dựng quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học vùng Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng chỗ ở sinh viên trên cả nước theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; trong việc xây dựng quy chế quản lý, điều hành ký túc xá và hướng dẫn thiết kế mẫu, xây dựng hạ tầng các khu ký túc xá sinh viên.

3. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch và bố trí vốn để thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên theo quy định, bảo đảm kế hoạch tiến độ đề ra cho từng giai đoạn.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

Rà soát và xác định quỹ đất để xây dựng các khu ký túc xá sinh viên tập trung phù hợp với định hướng quy hoạch Thủ đô, theo đúng Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành chủ quản tổng hợp, rà soát quỹ đất xây dựng ký túc xá trong khuôn viên các trường trực thuộc trên địa bàn phù hợp với định hướng quy hoạch để đưa vào chương trình, kế hoạch xây dựng ký túc xá sinh viên của Thủ đô ngay từ năm 2009.

- Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng nhà ở cho sinh viên trên địa bàn thành phố năm 2009 và năm 2010, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 6 năm 2009 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, phối hợp trong việc xây dựng quy chế quản lý, điều hành ký túc xá và hướng dẫn thiết kế mẫu, xây dựng hạ tầng các khu ký túc xá sinh viên.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc làm quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học vùng Thủ đô.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng chỗ ở cho sinh viên trên địa bàn thành phố năm 2009 và năm 2010, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 6 năm 2009 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc xây dựng quy chế quản lý, điều hành ký túc xá và hướng dẫn thiết kế mẫu, xây dựng hạ tầng các khu ký túc xá sinh viên.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc làm quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học vùng thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, PL, KTN, KTTH, NC, ĐP,
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).M 45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 186/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123