Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 176/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 176/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ QUỐC HỘI

Ngày 08 tháng 5 năm 2012 tại công trường xây dựng Nhà Quốc hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và đại diện các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) đã có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy quá trình thi công các hạng mục của công trình Nhà Quốc hội.

1. Về tổng tiến độ, công tác an toàn và chất lượng thi công:

a) Thống nhất tổng tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 112/BXD-HĐXD ngày 19 tháng 01 năm 2012, cụ thể:

- Hạng mục Nhà Quốc hội, đường hầm, cải tạo đường Bắc Sơn, Độc Lập và Hoàng Văn Thụ hoàn thành vào tháng 7 năm 2013, bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2013.

- Hạng mục nơi đỗ xe ngầm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối quý II năm 2015.

b) Hoàn thành lựa chọn các Nhà thầu thực hiện các gói thầu chính thuộc hạng mục công trình Nhà Quốc hội trong tháng 7 năm 2012; hoàn thành các mốc thi công chính; bê tông cốt thép cuối tháng 7 năm 2012, kết cấu thép mái tháng 9 năm 2012, lợp các lớp mái tháng 12 năm 2012.

c) Căn cứ yêu cầu về thời gian nêu trên, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) xác định các đường găng cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, có biện pháp bảo đảm tiến độ toàn Dự án.

d) Về công tác an toàn: yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, các nhà thầu thi công phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và máy móc thiết bị thi công.

đ) Về chất lượng thi công: Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng thi công, chất lượng thiết kế xây dựng công trình Nhà Quốc hội theo đúng quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật trong từng chi tiết.

2. Về hoàn thiện thiết kế chi tiết phần kiến trúc và nội thất:

a) Bộ Xây dựng xin ý kiến chính thức của lãnh đạo Quốc hội để khẳng định phương án thiết kế, làm cơ sở triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án.

b) Căn cứ yêu cầu tiến độ, chất lượng và kỹ thuật, mỹ thuật công trình, giao Bộ Xây dựng quyết định phương án thiết kế hệ thống điều hòa, thông gió, cấp nhiệt của công trình Nhà Quốc hội.

3. Về tổng mức đầu tư, lựa chọn nhà thầu, kế hoạch đấu thầu:

a) Bộ Xây dựng rà soát, lập tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Đồng ý Bộ Xây dựng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc gói thầu so với phạm vi công việc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 855/TTg-KTN ngày 25 tháng 5 năm 2010 về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội. Việc điều chỉnh, bổ sung không được làm thay đổi nội dung chính của gói thầu; giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt điều chỉnh.

c) Đồng ý Bộ Xây dựng phân tách nội dung công việc gói thầu XL-15 “Cung cấp thiết bị cơ điện hạng mục nơi đỗ xe ngầm tại Lô E, đường hầm, đường Bắc Sơn, đường Độc Lập và hạng mục ngoài nhà Quốc hội”, đưa vào gói thầu XL-13 “Thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị cơ điện hạng mục nơi đỗ xe ngầm tại Lô E” và XL-14 “Thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị cơ điện hạng mục đường hầm từ Nhà Quốc hội sang khuôn viên trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay, trạm đặt máy phát điện tại Lô E; cải tạo đường Bắc Sơn, đường Độc Lập, đường Hoàng Văn Thụ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, cảnh quan ngoài nhà công trình Nhà Quốc hội;

Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên.

d) Viện Khoa học Xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đấu thầu Dự án khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây dựng đường hầm và bãi xe của công trình Nhà Quốc hội, gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (cho phép lập, trình phê duyệt trước khi tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội được phê duyệt); đồng thời tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác khai quật khảo cổ đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công xây dựng.

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch đấu thầu Dự án Khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây dựng đường hầm và bãi xe ngầm của công trình Nhà Quốc hội của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Đồng ý cho phép các nhà thầu là Tổng công ty Nhà nước hoặc các Tổng công ty có vốn Nhà nước chi phối thực hiện các gói thầu chỉ định thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội không phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

g) Đồng ý bổ sung giá Hợp đồng thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội do điều chỉnh chi phí nhân công (tiền lương từ 800.00 đồng/tháng lên 980.000 đồng/tháng), giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định phê duyệt giá Hợp đồng điều chỉnh.

h) Đồng ý không thực hiện lựa chọn nhà thầu, không thực hiện gói thầu TV-15 “Kiểm toán công trình”, do phần việc này đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện.

4. Về mặt bằng phục vụ thi công:

a) Bộ Ngoại giao thực hiện việc di dời các hạng mục công trình, nơi đỗ xe làm cơ sở để di dời, bàn giao mặt bằng cho Viện Khảo cổ học để triển khai công tác khai quật khảo cổ khu vực xây dựng đường hầm theo tiến độ thực hiện Dự án Nhà Quốc hội.

b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng bố trí thêm các mặt bằng tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị phục vụ thi công công trình Nhà Quốc hội. Trước mắt, tiếp tục giao thêm khu vực để xe phía đầu đường Bắc Sơn (nơi đỗ xe trên đường Hoàng Diệu) và bố trí khuôn viên khu Cột Cờ để xe khi có nhu cầu.

5. Về vốn cho Dự án:

Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ tổng tiến độ Dự án, rà soát tiến độ giải ngân, tính toán kế hoạch vốn cho Dự án trên nguyên tắc bảo đảm đủ vốn cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung vốn năm 2012 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Ngoại giao;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- BQL DA ĐTXD nhà QH và HT Ba Đình (mới);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KGVX, KTTH, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 176/TB-VPCP ngày 14/05/2012 ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội do Văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.978

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!