Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1126/TB-BNN-VP ý kiến của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng điều chỉnh hợp đồng tư vấn thí nghiệm mô hình thủy lực Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1126/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 25/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1126/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG V/V ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC BẾN TRE

Sau khi xem xét hồ sơ trình của Cục QLXDCT về việc “điều chỉnh hợp đồng tư vấn thí nghiệm mô hình thủy lực Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre”, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng về việc nêu trên là cần thiết. Tuy nhiên, Cục nên kiểm tra, rà soát kỹ và phân tích, làm rõ:

1. Xem xét kỹ phần khối lượng tương ứng với giá trị đã được tạm ứng sau khi ký hợp đồng để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Do nguồn kinh phí hạn chế, tránh nợ đọng trong XDCB nên xem xét:

- Nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng đối với 02 cống (Định Trung và Sơn Đốc) đã thực hiện xong.

- Đối với 02 cống còn lại (An Hóa, Thủ Cựu) do chưa xác định được kinh phí nên cân nhắc chuyển giai đoạn sau năm 2015 xem xét triển khai tiếp.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Cục QLXDCT;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1126/TB-BNN-VP ý kiến của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng điều chỉnh hợp đồng tư vấn thí nghiệm mô hình thủy lực Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.778
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37