Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 110/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 110/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 110/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015.

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG

Ngày 18 tháng 3 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Hiệp hội Vật liệu xây dựng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Việc thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển vật liệu xây không nung đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, tổng công suất của 03 loại sản phẩm chính (gạch xi măng - cốt liệu, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt) đạt khoảng 6,5 tỷ viên QTC/năm, chiếm 27% tổng vật liệu xây năm 2014 ước đạt 24 tỷ viên, vượt mục tiêu đề ra về sản xuất vật liệu xây không nung.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm, tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung còn hạn chế. Tỷ lệ sử dụng phế thải công nghiệp để sản xuất vật liệu xây dựng chưa cao. Chính quyền các cấp chưa có các giải pháp cụ thể tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; các Bộ, ngành chưa phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất nhiệt điện, hóa chất phân bón để có các giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao một cách triệt để.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Xây dựng:

- Đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất động viên các địa phương thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình các địa phương thực hiện không nghiêm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường khi sử dụng vật liệu xây không nung.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra việc thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao ở các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón ký kết hợp đồng xử lý tro, xỉ, thạch cao trong năm 2015; đề xuất giải pháp xử lý các trường hợp không thực hiện đúng hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc xử lý tro, xỉ, thạch cao tại Nhà máy hóa chất công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2015.

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng có hiệu quả vật liệu xây không nung ở Việt Nam” do UNDP tài trợ; nghiên cứu thiết kế chế tạo các dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp; nghiên cứu đưa vào sản xuất, sử dụng các loại vật liệu khác (bê tông đúc sẵn, tấm thạch cao...).

- Rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các sản phẩm vật liệu xây không nung vào danh mục sản phẩm trong nước đã sản xuất được.

2. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

3. Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các cơ chế chính sách về thuế liên quan đến sản xuất gạch đất sét nung ở các địa phương.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng Quỹ chuyển giao công nghệ với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng có hiệu quả vật liệu xây không nung ở Việt Nam” do UNDP tài trợ.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Nghiêm túc thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương ban hành lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nghiêm túc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung; ban hành lộ trình và thực hiện nghiêm Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TC, CT, KH&CN, TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;
- Hiệp hội Vật liệu xây dựng;
- Hiệp hội Xi măng Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, HC;
- Lưu VT, KTN (3), Binh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 110/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.185

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5