Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 95/2001/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết–tỷ lệ 1/500 Lô đất ở số 04-Dự án Khu phố mới Trung Yên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 95/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 26/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT – TỶ LỆ 1/500 LÔ ĐẤT Ở SỐ 04 - DỰ ÁN KHU PHỐ MỚI TRUNG YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị.
Căn cứ Quyết đinh số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
Căn cứ Quyết định 4185/QĐ- UB ngày 6/12/1996 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mới Khu phố mới Trung Yên, tỷ lệ 1/500.
Căn cứ quyết đinh 66/1999/QĐ- UB ngày 13/8/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu phố mới Trung Yên, tỷ lệ 1/500.
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại văn bản số 447/KTST- HC ngày 31 tháng 8 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết lô đất ở số 04 Khu phố mới Trung Yên- tỷ lệ 1/500, do Công ty Kiến trúc Việt Nam lập tháng 07/2001 với những nội dung chủ yếu như sau:

Số TT

Nội dung chỉ tiêu

Các chỉ tiêu kỹ thuật

Đồ án đã được phê duyệt tại Quyết định số 66/1999/QĐ ngày 13/8/1999

Đồ án điều chỉnh

1

2

3

4

5

Diện tích lô đất ở số 04:

Hệ số sử dụng đất:

Mật độ xây dựng:

Chiều cao bình quân:

Tổng diện tích sàn:

19.606 m2

1,85 lần

45 %

4,1

36.271 m2

19606 m2

1,98 lần

44%

4,8

38.791 m2

Điều 2: Những nội dung khác của Quy hoạch chi tiết Khu phố mới Trung Yên, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4185/QĐ- UB ngày 6/12/1996 và Quyết định số 66/1999/QĐ-UB ngày 13/8/1999 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên, không điều chỉnh thay đổi, như: phạm vi, ranh giới, quy mô nghiên cứu quy hoạch, diện tích, chức năng sử dụng và các chỉ tiêu KTKT của các lô đất khác, mạng lưới đường quy hoạch và các chỉ tiêu tính toán của phần hạ tầng kỹ thuật...

Điều 3:

- Giao Kiến trúc sư trưởng Thành phố kiểm tra, xác nhận bản vẽ theo quyết định phê duyệt điều chỉnh này.

- Giao Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thi chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận Cầu Giấy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường Yên Hoà, Trung Hoà tổ chức kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý việc xây dựng sai quy cách theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông công chính, Địa chính- Nhà đất; Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Trung Hoà và Yên Hoà; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

-

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2001/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết–tỷ lệ 1/500 Lô đất ở số 04-Dự án Khu phố mới Trung Yên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115