Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 898/QĐ-TTg năm 2002 về việc đầu tư Dự án thủy điện Sê San 3A do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 898/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 898/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 3A

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.
Xét đề nghị của Tổng công ty Sông Đà (Tờ trình số 267/TCT-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2002), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5812/BKH-VPTĐ ngày 11 tháng 9 năm 2002).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thủy điện Sê San 3A theo các nội dung chính sau đây:

- Tên dự án: Thủy điện Sê San 3A.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Sông Đà thuộc Bộ Xây dựng.

- Hình thức đầu tư: Tự huy động vốn đầu tư, xây dựng, vận hành và bán điện cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

- Địa điểm xây dựng: Trên sông Sê San thuộc xã Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Yakrai, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

- Mục đích đầu tư Dự án: Tạo nguồn phát điện cung cấp tho lưới điện quốc gia với công suất lắp đặt 96MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 475 triệu kWh.

- Các thông số chính như sau:

+ Cấp công trình: cấp II theo TCVN – 5060 – 90.

+ Diện tích lưu vực: 8084 Km2.

+ Dung tích toàn bộ hồ chứa: 80,6 triệu m3.

+ Lưu lượng lũ tính toán lớn nhất:

Q = 15.200 m3/s (P = 0,1%).

+ Mực nước dâng bình thường (MNDBT): 239 m.

+ Mức nước chết (MNC): 238,5 m.

+ Công suất lắp máy Nlm: 96 MW .

+ Công suất đảm bảo Nđb: 29,7 MW

+ Điện lượng bình quân hàng năm Eo: 475 triệu kW/h.

- Các hạng mục công trình chủ yếu và giải pháp kết cấu chính:

+ Công trình đầu mối gồm: đập chính và đập tràn tại tuyến I, kết cấu bê tông trọng lực thường.

+ Tuyến năng lượng bờ trái gồm: cửa lấy nước, hai đường dẫn áp lực, nhà máy thủy điện với hai tổ máy, kênh xả và trạm biến áp, trạm phân phối điện ngoài trời.

+ Hệ thống điều khiển, bảo vệ, thông tin liên lạc, phòng chống cháy nổ… theo các tiêu chuẩn Việt Nam và tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài.

+ Đường dây với điện áp 220KV, hai mạch tải điện ra Trạm biến áp Sê San 3.

+ Đường vận hành kết cấu áo đường bê tông át phan, có tổng chiều dài 20km.

+ Khu nhà quản lý vận hành.

- Công trình được thiết kế theo hai bước: thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Tổng mức đầu tư: 1.864,579 tỷ đồng (trong đó chi phí ngoại tệ 33,137 triệu USD tương đương 504,020 tỷ đồng theo tỷ giá 15.210 VNĐ/1 USD).

- Nguồn vốn đầu tư: Huy động vốn trong nước và của chủ đầu tư.

- Tiến độ: Phát điện tổ máy vào năm 2006-2007.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Tổng công ty Sông Đà thuộc Bộ Xây dựng là chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án theo các nội dung đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

- Cho phép Tổng công ty Sông Đà được chỉ định tư vấn chính trong nước để thực hiện các công việc: khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, giám sát quá trình thi công. Đối với công việc có kỹ thuật phức tạp cho phép được thuê chuyên gia, tư vấn nước ngoài trợ giúp theo hợp đồng.

- Tổng công ty Sông Đà tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành địa phương liên quan để hoàn thành thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu trình duyệt theo quy định hiện hành.

Tổng công ty Sông Đà phải có cam kết của tổ chức cho vay vốn đối với Dự án và hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực Việt Nam trước khi khởi công công trình.

- Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà phê duyệt thiết kế, dự toán các hạng mục công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị xây dựng bao gồm: các hạng mục công trình phụ trợ, lán trại, đường giao thông vào công trường, điện, nước.

2. Giao Bộ xây dựng chỉ đạo và kiểm tra Tổng công ty Sông Đà thực hiện Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

3. Giao Bộ Công nghiệp phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán Dự án thủy điện Sê San 3A và phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Sông Đà thực hiện Dự án theo tiến độ đề ra, giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

4. Cho phép Ngân hàng công thương Việt Nam và các ngân hàng thương mại khác cho Tổng công ty Sông Đà vay vượt quá 15% vốn tự có của từng ngân hàng đối với Dự án thủy điện Sê San 3A.

5. Giao Tổng công ty Điện lực Việt Nam phối hợp với Chủ đầu tư thống nhất phương án đấu nối điện của nhà máy vào hệ thống điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Sông Đà giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư của Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 898/QĐ-TTg năm 2002 về việc đầu tư Dự án thủy điện Sê San 3A do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102