Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 88/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá công tác xây dựng trong Đơn giá xây dựng công trình-Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 88/QĐ-SXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 14/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/QĐ-SXD

Phú Yên, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐƠN GIÁ MỘT SỐ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRONG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-PHẦN LẮP ĐẶT TỈNH PHÚ YÊN

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP , ngày 14/12/2009 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND , ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị”;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng “Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)”;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Đơn giá một số công tác xây dựng trong Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt tỉnh Phú Yên đã được công bố kèm theo Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên như sau:

1. Đơn giá công tác lắp đặt ống bê tông - cống hộp có mã hiệu BB. 11101 ÷ BB.11722;

2. Đơn giá công tác lắp đặt ống gang có mã hiệu BB.13101 ÷ BB.13325;

3. Đơn giá công tác lắp đặt ống thép có mã hiệu BB. 14101 ÷ BB.14227.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (b/c);
- VP UBND, HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trong Tỉnh;
- UBND các huyện, Tx. Sông cầu và Tp. Tuy Hòa;
- Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện;
- Phòng Quản lý đô thị Tx. Sông Cầu và Tp. Tuy Hòa;
- Phòng TC-KH các huyện, Tx. Sông Cầu, Tp. Tuy Hòa;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc SXD;
- Website của SXD;
- Lưu VP, P4 (NTT-70b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88/QĐ-SXD năm 2014 bãi bỏ Đơn giá công tác xây dựng trong Đơn giá xây dựng công trình-Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113