Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 86/2003/QĐ-UB về duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) đến khu đô thị CIPUTRA, tỷ lệ 1:500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 86/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 24/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN (KÉO DÀI) ĐẾN KHU ĐÔ THỊ CIPUTRA, TỶ LỆ 1:500"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp Thủ đô Hà Nội;
Căn cứu Nghị định số 91/CP ngày 17/8/19994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 43/1999/QĐ-UB ngày 29/5/1999 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt QHCT quận Cầu Giấy, tỷ lệ 1:2000;
Căn cứ Quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14/2/2000 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố phê duyệt QHCT huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1:5000;
Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt QHCT quận Tây Hồ, tỷ lệ 1:2000;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Công văn số 1011/QHKT-P1, ngày 10/7/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyên Văn Huyên (kéo dài) đến khu đô thị CIPUTRA tỷ lệ 1:500 (có bản vẽ kèm theo) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội hoàn thành tháng 6 năm 2003 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận ngày 10/7/2003, với các nội dung chính như sau:

 1. Địa điểm:

 Tuyến đường đi qua phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy; phường Xuân La, quận Tây Hồ; các xã Cổ Nhuế, Xuân ĐỈnh, huyện Từ Liêm.

 2. Cấp hạng, tuyến:

 2.1. Cấp hạng đường: Đường liên khu vực.

 2.2. Tuyến: Chiều dài tuyến khoảng 3100m.

 - Điểm đầu: tại điểm giao giữa đường Hoàng Quốc Việt với đường Nguyễn Văn Huyên phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

 - Điểm cuối: tại điểm giao giữa đường Nguyễn Hoàng Tôn (đường đê phân lũ hiện có) với đường trục Bắc - Nam khu đô thị CIPUTRA, thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

 Vị trí tuyến được xác định trên cơ sở hướng tuyến trong điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 3. Qui mô

 Mặt cắt ngang quy hoạch của đường B=50,0m; chia làm 2 đoạn

 - Đoạn 1: Từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường quy hoạch Hồ Tây - Nam Thăng Long (dài khoảng 1800m) dự kiến bố trí tuyến đường sắt đô thị trên cao, mặt cắt ngang bao gồm:

 Hai lòng đường xe chạy: 2x15m=30m

 Dải phân cách trung tâm: 6m

 (dự trữ cho việc bố trí tuyến đường sắt đô thị trên cao).

 Vỉa hè hai bên: 2x7m=14m

 - Đoạn 2: Từ đường quy hoạch Hồ Tây - Nam Thăng Long đến cuối tuyến (dài khoảng 1300m), không bố trí tuyến đường sắt đô thị trên cao, mặt cắt ngang bao gồm:

 Hai lòng đường xe chạy: 2x15=30m

 Dải phân cách trung tâm: 4m

 Vỉa hè hai bên: 2x8m=16m

 4. Các nút giao thông:

 Trên tuyến đường có 6 nút giao thông chính giao với các đường từ cấp phân khu vực trở lên và một số điểm giao với các đường cấp thấp hơn. Các nút giao thông này đều tổ chức giao bằng.

Điều 2:

 - Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội căn cứ hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra chấp thuận hồ sơ thiết kế cắm mốc, tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ được duyệt, bàn giao cho UBND các quận, huyện, phường, xã sở tại và tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

 - Chủ tịch UBND các quận Cầu Giấy, Tây Hồ và Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc chỉ giới sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và qui hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Điều 3:

 - Quyết định này có hiệu thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 - Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Địa chính Nhà đất, Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND các phường Nghĩa Đô, Xuân La, Chủ tịch UBND các xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2003/QĐ-UB về duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) đến khu đô thị CIPUTRA, tỷ lệ 1:500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.101

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19