Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 817/QĐ-TCCB năm 1997 về việc chuyển đổi tên Trường Trung học Xây dựng cơ bản thành Trường Trung học Xây lắp điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 817/QĐ-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Giã Tấn Dĩnh
Ngày ban hành: 06/06/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 817/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG TRUNG HỌC XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC XÂY LẮP ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 20/GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đặt tên Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (tại văn bản số 4768/EVN-TCCBLĐ ngày 22/11/1996) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Chuyển đổi tên Trường Trung học Xây dựng cơ bản thành Trường Trung học Xây lắp điện thuộc Công ty Xây lắp Điện 4 - Tổng công ty Điện lực Việt Nam, chịu sự quản lý ngành của Bộ Công nghiệp và Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng theo Quy chế trường trung học chuyên nghiệp được ban hành theo Quyết định số 781/QĐ-THDN ngày 03/3/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở của Trường: Xã Thanh Xuyên, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Trường có nhiệm vụ:

1. Đào tạo cán bộ trung học và công nhân kỹ thuật các nghề xây lắp trạm và đường dây (gọi tắt là xây lắp điện) trình độ từ bậc 2 trở lên.

2. Bồi dưỡng nâng cấp trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành xây lắp điện và công nhân các nghề xây lắp điện theo kế hoạch và yêu cầu của Công ty Xây lắp Điện 4 - Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

3. Hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh trong ngoài nước, để thực hiện đa dạng hoá các loại hình đào tạo; tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ gắn với đào tạo và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất-kỹ thuật, năng lực trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trường.

Điều 3. Trường Trung học Xây lắp điện là đơn vị sự nghiệp đào tạo thuộc hệ thống danh mục trong mạng lưới trường Trung học chuyên nghiệp Nhà nước được hưởng mọi quyền lợi của trường Trung học chuyên nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân; có tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước (kể cả tài khoản ngoại tệ); có con dấu (bao gồm cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để giao dịch và hoạt động theo pháp luật.

Quy mô của trường từ: Hệ Trung học từ 300 đến 400 học sinh

Hệ công nhân từ 600 đến 700 học sinh

Tổ chức bộ máy của Trường có:

+ Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng

+ Các phòng (hoặc ban) nghiệp vụ

+ Các Ngành, ban chuyên môn (hoặc tổ bộ môn giáo viên)

+ Các cơ sở thực hành, thực tập và sản xuất, dịch vụ.

Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Xây lắp điện báo cáo Công ty Xây lắp Điện 4, Tổng công ty Điện lực Việt Nam thẩm định và trình Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp Điện 4, Hiệu trưởng Trường Trung học Xây lắp điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./. 

 

Nơi nhận
- Như Điều 4,
- Bộ GDĐT,
- Bộ KHĐT,
- Bộ Tài chính,
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,
- Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên,
- Ngân hàng, Kho bạc huyện Phổ yên tỉnh Thái Nguyên,
- Lưu VP, VụTCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Giã Tấn Dĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 817/QĐ-TCCB năm 1997 về việc chuyển đổi tên Trường Trung học Xây dựng cơ bản thành Trường Trung học Xây lắp điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74