Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/2004/QĐ-UB phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000, Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 81/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 05/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG 1/5000, QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000, KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ;
Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UB ngày 20 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ;
Căn cứ Quyết định số 2433/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về công nhận kết quả xếp hạng các đồ án tham gia cuộc thi ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ; 
Căn cứ Công văn số 1642/CP-CN ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết ; thẩm định phê duyệt và chỉ định thầu tư vấn quy hoạch chi tiết  Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm  ;
Căn cứ Công văn số 106/BXD-KTQH ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Bộ xây dựng về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1642/CP-CN ngày 24 tháng 11 năm 2004 ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Tờ trình số 10/TT-BQL ngày 15 tháng 3 năm 2004 về ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm giữa Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu Thủ Thiêm và Công ty Sasaki Associates ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm (theo nội dung đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nội dung nhiệm vụ thiết kế đồ án được phê duyệt, Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm :

1. Thiết lập và thỏa thuận nội dung hợp đồng tư vấn về thiết kế quy hoạch chi tiết Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm với Công ty Sasaki Associates, triển khai thực hiện nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000 và hướng dẫn thiết kế quy hoạch chi tiết (có hướng dẫn giải pháp thiết kế 1/500 cho các khu vực trọng điểm có chọn lọc), đảm bảo yêu cầu :

- Sản phẩm của hợp đồng tư vấn phải phù hợp với nội dung nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt tại phần 2, chương 7.

- Thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn là 4 (bốn) tháng và 2 (hai) tháng tổ chức thẩm định phê duyệt.

- Giá trị trọn gói của hợp đồng tư vấn là 600.000 (sáu trăm ngàn) USD.

2. Thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty Sasaki Associates phù hợp với nội dung của quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Viện Trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Thương mại, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận :  

- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Các tổ chức tư vấn
 chuyên gia tham gia nghiên cứu
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT-M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
 
 

Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2004/QĐ-UB phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000, Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184
DMCA.com Protection Status