Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 774-TTG năm 1994 về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi thạch nham do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 774-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 21/12/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 774-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THẠCH NHAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét tờ trình của Bộ Thuỷ lợi về việc điều chỉnh, bổ sung Luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi Thạch Nham (công văn số 1635-TT/XDCB ngày 3-8-1994); của Hội đồng thẩm định Luận chứng kinh tế - kỹ thuật cấp Nhà nước (công văn số 3396-UB/VPTĐ ngày 12-11-1994); ý kiến của Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đồng ý về những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung Luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi Thạch Nham, đã được Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thẩm định (Công văn số 3396-UB/VPTĐ ngày 12-11-1994), kể cả hệ thống Nam sông Vệ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (Tờ trình số 1635-TT/XDCB ngày 3-8-1994). Trong đó cần lưu ý các điểm sau:

- Việc chuyển nước qua sông Vệ bằng xi-phông, chỉ tận dụng cầu thi công để nhân dân địa phương đi lại được, không xây dựng cầu kiên cố riêng.

- Việc sửa chữa hệ thống kênh mương Nam sông Vệ:

+ Cho phép đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản của công trình Thạch Nham do Bộ Thuỷ lợi quản lý để sửa chữa lớn các đoạn kênh có yêu cầu điều chỉnh theo thiết kế mới và các hạng mục công trình xây lắp bằng bê-tông.

+ Việc tu bổ, sửa chữa kênh mương còn lại thì Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Công ty thuỷ nông Nam sông Vệ đảm nhiệm, trên cơ sở sử dụng nguồn thu thuỷ lợi phí và huy động công lao động của dân.

Điều 2: Giao Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình để thẩm định theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phần điều chỉnh bổ sung đã nói tại Điều 1 trên đây.

Điều 3: Sau khi hoàn thành công trình chuyển nước qua sông Vệ, cho phép Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo chuyển các máy bơm của trạm bơm Nam sông Vệ phục vụ cho nhu cầu ở nơi khác khi cần thiết.

Điều 4: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối vốn để hoàn thành công trình theo đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ, đưa toàn bộ hệ thống vào sử dụng trong năm 1996.

Điều 5: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với Bộ Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trong việc xây dựng đồng bộ công trình và chỉ đạo các ban, ngành ở địa phương hướng dẫn nhân dân trong vùng hướng lợi thâm canh, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy hết hiệu quả nguồn nước mà công trình thuỷ lợi Thạch Nham mang lại.

Điều 6: Bộ trưởng các Bộ Thuỷ lợi, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Giao thông - Vận tải, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 774-TTg

Hanoi, December 21, 1994

 

DECISION

ON THE ADJUSTMENTS AND SUPPLEMENTATIONS OF CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT FOR THE THACH NHAM IRRIGATION PROJECT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Considering the expositions by the Ministry of Water Resources on the adjustments and supplementations of the economic and technical feasibility study of the Thach Nham irrigation project (official dispatch No.1635-TT/XDCB o n the 3rd of August 1994); of the State-level Experise Board for Economic and Technical Feasibility Studies (official dispatch No.3396-UB/VPTG on the 12th of November 1994); and the opinions of the Ministry of Construction and the People's Committee of Quang Ngai province.

DECIDES:

Article 1.- To agree to the adjustments and supplementations of the economic and technical feasibility study of the Thach Nham irrigation project, which has been examined by the State-level Expertise Board (official dispatch No.3396-UB/VPTD on the 12th of November 1994), including the system south of the Ve river as proposed by the Minister of Water Resources (exposition No.1635/TT-XDCB on the 3rd of August 1994). Attention should be drawn to the following points:

- In conducting water through the Ve river by means of a siphon, only the pontoon bridge should be used for the passage of the local population and no permanent bridge shall be built.

- In repairing the network of irrigation canals south of the Ve river:

+ The infrastructure construction capital of the Thach Nham project managed by the Ministry of Water Resources may be used to cover the major repairs for those dyke portions which should be adjusted in accordance with the new design, and for concrete installations.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 774-TTG năm 1994 về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi thạch nham do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69