Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 70/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 13/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:70/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG BẮC THĂNG LONG - NỘI BÀI, TỶ LỆ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
  Căn cứ Quyết định số: 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh tỷ lệ 1/5000 (phần Sử dụng đất và Giao thông);
Căn cứ Quyết định số: 24/2001 QĐ - UB ngày 09/5/2001 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/10.000;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại công văn số 1898/ QHKT - P2, ngày 13 tháng  9 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định, chấp thuận ngày 6 tháng 9 năm 2004, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Địa điểm:

- Điểm đầu tuyến: đầu phía Bắc cầu Thăng Long

- Điểm cuối tuyến: nhà ga T1 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

-Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Hải Bối, Kim Chung, Nam Hồng (thuộc huyện Đông Anh) với chiều dài khoảng 7,7km; huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc với chiều dài khoảng 2,4km; xã Phú Cường, Thanh Xuân và Quang Tiến (thuộc huyện Sóc Sơn) với chiều dài khoảng 4,8km.

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 14,9km.

2. Hướng tuyến:

- Hướng tuyến của đường dựa trên cơ sở đường hiện có, hầu hết được mở rộng đều về hai bên từ tim đường hiện tại, riêng đoạn nối vào Sân bay Nội Bài tim đường quy hoạch dịch chuyển về phía Nam so với tim đường hiện tại.

3. Cấp hạng đường: đường cao tốc đô thị.

4. Mặt cắt ngang:

Tuyến đường có mặt cắt ngang điển hình B=150m, B=120m và B=68m áp dụng cho từng đoạn như sau:

 + Đoạn từ cầu Thăng Long đến nút Kim Chung: có mặt cắt ngang rộng 150m, bao gồm phần đường cao tốc, dải cây xanh, hành lang hạ tầng kỹ thuật và đường gom hai bên.

+ Đoạn từ nút Kim Chung đến nút giao nhau với quốc lộ 2 thuộc địa phận Hà Nội : Tuyến đường chủ yếu có bề rộng 120m bao gồm phần đường cao tốc, dải cây xanh và đường gom đô thị hai bên. Riêng đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư làng xóm hiện có thuộc thôn Đìa và thôn Đoài - xã Nam Hồng - huyện Đông Anh (dài khoảng 0,43km), mặt cắt ngang tuyến đường thu hẹp cục bộ xuống 68m (bao gồm phần đường cao tốc và đường gom hai bên).

+ Đoạn từ quốc lộ 2 đến Nhà ga T1 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (thuộc phạm vi mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài), có mặt cắt ngang rộng 68m.

+ Đoạn thuộc địa phận huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc, mặt cắt ngang tuyến đường sẽ do Chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc để xác định phù hợp với quy hoạch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên các mặt cắt ngang có dự phòng vị trí cho tuyến đường sắt đô thị tại vị trí phía đông phần đường cao tốc, trên một phần dải cách ly giữa phần đường cao tốc và đường gom đô thị phía đông.

Chi tiết cấu tạo mặt cắt ngang từng đoạn của tuyến đường sẽ được xác định cụ thể khi duyệt dự án nghiên cứu khả thi.

5. Chỉ giới đường đỏ:

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang điển hình, các thông số kỹ thuật và kích thước ghi trên bản vẽ.

- Tim tuyến đường đi qua các điểm : A, B, C, D, E, F, G, H, K, K’, L, M, N, P và Q, được xác định bằng toạ độ có kết hợp với các thông số kỹ thuật ghi trên bản vẽ. Các đoạn thuộc địa phận huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn từ quốc lộ 2 đến Nhà ga T1 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ do Chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc, ngành Hàng không để xác định trên nguyên tắcphù hợp với quy hoạch của tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch phát triển mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và đảm bảo tính thống nhất của tuyến đường.

 4. Các nút giao thông trên tuyến:

Trên tuyến  có 3 nút giao khác mức với các đường cắt ngang tại vị trí:

- Giao với tuyến đường quy hoạch bắc Thăng Long - Đông Trù - Cầu Chui tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (nút giao đang được Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị triển khai xây dựng).

- Giao với tuyến đường quy hoạch rộng 40m ở phía Nam đầm Vân Trì.

- Giao với đường Nam Hồng (dự kiến mở rộng lên 40m) tại vị trí hiện nay.

- Giao với đường vành đai 3 Bắc sông Hồng tại vị trí phía Nam đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

- Giao với quốc lộ 18 ở phía bắc sông Cà Lồ (nút giao đã được Bộ GTVT đầu tư xây dựng).

Chỉ giới các nút giao thông khác mức này được xác định theo dự án và thiết kế nút được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các tuyến đường ngang khác chỉ giao nhập với đường gom dọc hai bên tuyến đường (không giao cắt, giao nhập với phần đường cao tốc). Các hầm chui dân sinh hiện có sẽ được duy trì, đồng thời sẽ bổ sung các hầm, cầu vượt qua đường khi lập dự án xây dựng đường.

Điều 2 :

- Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ Hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt hướng dẫn chủ đầu tư dự án cải tạo mở rộng tuyến đường (Ban QLDA Thăng Long-Bộ GTVT) tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, bàn giao cho UBND các huyện, xã sở tại và công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tổ chức quản lý mốc giới sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và quy hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Điều 3:

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch  Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Tài chính ; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã có tuyến đường đi qua, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 K/T CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 


 
 Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2005/QĐ-UB ngày 13/05/2005 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, tỷ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.236

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!