Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 671/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Tổng tiến độ Dự án thủy điện Sơn La do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Số hiệu: 671/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 671/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 92/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 về việc phê duyệt đầu tư Dự án thủy điện Sơn La, số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La và số 11/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 09/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước và số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Tổng tiến độ Dự án thủy điện Sơn La với các nội dung chính như sau:

1. Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La:

- Ngăn sông Đà đợt 1: ngày 02 tháng 12 năm 2005;

- Ngăn sông Đà đợt 2 (lấp kênh dẫn dòng): từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2009;

- Nút cống dẫn dòng (tích nước hồ chứa): cuối tháng 6 năm 2010;

- Phát điện thương mại tổ máy số 1: tháng 12 năm 2010;

- Hoàn thành toàn bộ công trình: cuối năm 2012.

2. Dự án di dân tái định cư

Hoàn thành di chuyển dân trước tháng 6 năm 2010, tiến độ thực hiện chi tiết cho từng năm sẽ được phê duyệt vào quý IV năm 2007 cùng với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. Việc thực hiện di dân phải đồng thời với việc đảm bảo sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân tái định cư.

3. Dự án các công trình giao thông tránh ngập

- Dự án xây dựng cầu Pá Uôn: hoàn thành vào cuối năm 2008;

- Dự án xây dựng 35 km Quốc lộ 12 (bao gồm cả cầu Hang Tôm): hoàn thành vào quý II năm 2009;

- Dự án xây dựng Quốc lộ 279 đoạn tránh ngập phà Pá Uôn: hoàn thành vào cuối năm 2008;

- Đường tỉnh lộ 127 (34 km và cầu Lai Hà): hoàn thành vào quý IV năm 2008.

Điều 2. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Bộ Công nghiệp: phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án di dân tái định cư theo các mục tiêu nêu trên; tiếp tục hoàn chỉnh tiến độ chi tiết di dân tái định cư để bổ sung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

3. Bộ Giao thông vận tải: chỉ đạo thực hiện các Dự án cầu Pá Uôn và Quốc lộ 279; cầu Hang Tôm và Quốc lộ 12 phù hợp với tiến độ Dự án xây dựng công trình.

4. Bộ Xây dựng: chỉ đạo tổng thầu và các nhà thầu thành viên thi công Dự án xây dựng công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu: thực hiện Dự án di dân tái định cư trên địa bàn của tỉnh theo nhiệm vụ được giao và phù hợp với tiến độ Dự án xây dựng công trình.

6. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao để đảm bảo thực hiện tổng tiến độ nêu trên.

7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực hiện công tác quản lý Dự án xây dựng công trình đáp ứng tiến độ và chất lượng; đảm bảo vốn đáp ứng yêu cầu; thực hiện cung cấp thiết bị công nghệ, cung cấp phụ gia tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại đáp ứng tiến độ và chất lượng.

8. Tổng thầu và các nhà thầu thành viên: tập trung đủ nhân lực và thiết bị để thi công dự án xây dựng công trình đáp ứng tiến độ và chất lượng; thực hiện xây lắp đặt trạm trộn và hệ thống băng tải thi công bê tông đầm lăn (RCC) đáp ứng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh:
 Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội;
- Văn phòng Quốc hội;
 - Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước
 Dự án thuỷ điện Sơn La;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ,
 Các Vụ: TH, NN, KG, VX, KTTH, QHQT,
 Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN.

THỦ TƯỚNG

 
 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 671/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Tổng tiến độ Dự án thủy điện Sơn La do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.147
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81