Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 669/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm phòng khán giả 1.200 chỗ, các phòng họp, hội thảo, căng tin - Trung tâm văn hóa Kinh Bắc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 669/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 669/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM PHÒNG KHÁN GIẢ 1.200 CHỖ, CÁC PHÒNG HỌP, HỘI THẢO, CĂNG TIN - TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29.11.2005;
Căn cứ công văn số 2820/BKH-QLĐT ngày 21.4.2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tu, về thực hiện Luật Đấu thầu;
Theo biên bản làm việc của tổ công tác liên ngành gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 238/KH-XDCB ngày 5.4.2006, số 331/KH-XDCB ngày 09.5.2006, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm phòng khán giả 1.200 chỗ, các phòng họp, hội thảo, căng tin công trình Trung tâm văn hóa Kinh Bắc,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm phòng khán giả 1.200 chỗ, các phòng họp, hội thảo, căng tin công trình Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần thiết bị lạnh kỹ thuật số - Công ty TNHH điện tử công nghệ.

2. Giá trúng thầu: 6.451.479.000 đồng (sáu tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi chín nghìn đồng); loại hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án công trình công cộng; Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị lạnh kỹ thuật số và Giám đốc công ty TNHH điện tử công nghệ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 669/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm phòng khán giả 1.200 chỗ, các phòng họp, hội thảo, căng tin - Trung tâm văn hóa Kinh Bắc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182