Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp gói thầu số 2, đường nội thị huyện Gia Bình (Tuyến số 2), giai đoạn 1 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 668/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 668/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU XÂY LẮP GÓI THẦU SỐ 2, ĐƯỜNG NỘI THỊ HUYỆN GIA BÌNH (TUYẾN SỐ 2), GIAI ĐOẠN 1

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;
Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình tại tờ trình số 60/TT-DA ngày 24.4.2006 về việc bổ sung giá trúng thầu xây lắp gói thầu số 2, đường nội thị huyện Gia Bình (Tuyến số 2), giai đoạn 1,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp gói thầu số 2, đường nội thị huyện Gia Bình (Tuyến số 2), giai đoạn 1, tại Quyết định số 593/QÐ-CT ngày 21.4.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:
1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là: 5.615.407.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm mười lam triệu, bốn trăm linh bảy nghìn đồng). Tăng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 593/QÐ-CT ngày 21.4.2004 là: 835.067.000 đồng.

2. Giá trị bổ sung kể trên đã được Sở Giao thông - Vận tải phê duyệt tại văn bản số 262/XD-QÐ ngày 06.4.2006 và đã giảm trừ tỷ lệ % theo kết quả đấu thầu.

3. Lý do bổ sung: Bổ sung do thay đổi chế độ chính sách: Toàn bộ khối lượng chưa thi công, gồm: Nền đường, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, biển báo điều chỉnh giá và chế dộ chính sách theo quy định hiện hành.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 593/QÐ-CT ngày 21.4.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp gói thầu số 2, đường nội thị huyện Gia Bình (Tuyến số 2), giai đoạn 1 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.052

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211