Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2003/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao quốc gia Tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 64/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 26/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2003/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA TỶ LỆ 1/2000

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QD-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 56/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao quốc gia tỉ lệ 1/2000;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 168/TTr - QHKT ngày 14 tháng 5 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao Quốc gia tỉ lệ 1/2000 do Công ty Tư vấn Công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện với nội dung chủ yếu như sau:

1. Bổ sung công trình Bệnh viện Thể thao Việt Nam với diện tích đất là » 9.900 m2 ở lô đất có ký hiệu 5B3 trong Khu công viên cây xanh tập trung (ký hiệu 5B), thuộc quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao quốc gia tỉ lệ 1/2000.

Vị trí công trình:

 + Phía Bắc là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội

 + Phía Nam là Khu công viên cây xanh tập trung

 + Phía Đông là đường giao thông khu vực trong Khu liên hợp thể thao quốc gia

 + Phía Tây giáp Hồ điều hoà

 Mốc giới được xác định bằng toạ độ và thể hiện trong bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (QH-01) do Công ty Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng (Bộ Xây dựng) lập, đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định và chấp thuận ngày 30/1/2003.

 2. Chỉ tiêu quy hoạch trong lô đất 5B3 Khu công viên cây xanh tập trung đuợc điều chỉnh như sau:

TT

Chỉ tiêu và ký hiệu ô đất(5B3)

Theo quyết định số 56/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBNDTP

Chỉ tiêu quy hoạch được điều chỉnh

1

Diện tích đất

6,5 ha

6,5 ha

2

Mật độ xây dựng

10%

15,8%

3

Hệ số sử dụng đất

0,2

0,35

 Khu đất xây dựng Bệnh viện Thể thao Việt nam có các chỉ tiêu:

 - Diện tích đất: 0,99 ha

 - Mật độ xây dựng: 38,4 %

 - Hệ số sử dụng đất 0,99

 - Tầng cao trung bình: 3

 3. Các nội dung, chỉ tiêu quy hoạch chi tiết khác của Khu liên hợp thể thao quốc gia vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 56/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Điều 2.

 - Giao Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ quy hoạch điều chỉnh theo Quyết định này trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định; hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng

 - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.

 - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Địa chính - Nhà đất, Xây dựng, Giao thông công chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban quản lý dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia, Viện trưởng Viện Khoa học thể dục thể thao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã Mỹ Đình, Mễ Trì, Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Diễn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2003/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao quốc gia Tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12