Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5920/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao đến đường 70 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Số hiệu: 5920/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 26/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5920/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NỐI TỪ CẦU MỖ LAO ĐẾN ĐƯỜNG 70 QUẬN NAM TỪ LIÊM, TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015;

Căn cứ Quy hoạch chi tiết Thành phố công nghệ xanh Hà Nội, tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6321/QĐ-UBND ngày 23/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND Thành phố về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa miếu Ngọc Trục.

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại tờ trình số 5901/TTr-QHKT-P7 ngày 07/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao đến đường 70 quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 9/2016, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,0km thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điểm đầu tuyến (điểm A): tại nút giao với đường Tố Hữu (đầu cầu Mỗ Lao hiện có). Điểm cuối tuyến (điểm E): tại nút giao với đường 70 quy hoạch.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp đô thị.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

- Tuyến đường chính: Brộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng B=40m gồm 02 lòng đường xe chạy rộng 11,25mx2=22,5m; dải phân cách giữa rộng 3m; vỉa hè hai bên rộng 7,25mx2=14,5m. Tại một số vị trí, dải phân cách trung tâm được mở rộng cục bộ từ 3m đến 39m để tạo cảnh quan cho khu vực.

- Tuyến đường gom: Đối với các đoạn tuyến đường đi giáp khu dân cư Ngọc Trục (ở phía Nam) bố trí thêm đường có mặt cắt ngang đường điển hình gồm lòng đường xe chạy rộng 6m, hè phía dân cư rộng 6,25m-7,25m. Dải đất giữa đường chính và đường gom dự kiến xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh theo quy hoạch (khu vực dải đất này sẽ được thực hiện theo dự án riêng).

- Đường sắt Monorail quy hoạch: Đoạn tuyến từ điểm A đến điểm C, bố trí tuyến đường sắt Monorail M2 (Mai Dịch-Mỹ Đình-Văn Mỗ-Phúc La) tại dải phân cách giữa của đường chính (được thực hiện theo dự án riêng).

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể xem trên bản vẽ, sẽ được xác định theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1,2….. 22,23, cụ thể như sau:

+ Đoạn A-B: Tim làn đường phía Bắc đi qua các điểm 1,2,3,4,5; Tim làn đường phía Nam đi qua các điểm 6,7,8,9;

+ Đoạn B-C: Tim đường đi qua các điểm 10,11,12,13;

+ Đoạn C-D: Tim làn đường phía Bắc đi qua các điểm 14,15,16,17,18; Tim làn đường phía Nam đi qua các điểm 19,20;

+ Đoạn D-E: Tim đường đi qua các điểm 21,22,23;

Tim đường được xác định bằng tọa độ các điểm khống chế, bán kính đường cong bằng và thông số kỹ thuật ghi trực tiếp trên bản vẽ. Các điểm 2’, 3’, 7’, 11’, 12’, 15’, 16’, 17’, 22’, 23’ là điểm chuyển hướng tim đường.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy trực tiếp theo bản vẽ.

5. Các nút giao thông trên tuyến:

- Xây dựng 03 nút giao bằng của tuyến đường với các đường quy hoạch trong khu vực gồm:

+ Nút giao với đường Tố Hữu (B=40m);

+ Nút giao với tuyến đường quy hoạch cấp đô thị (B=40m);

+ Nút giao với đường 70 quy hoạch (B=40m).

Phương án tổ chức giao thông và chỉ giới đường đỏ của các nút giao này sẽ được xác định cụ thể theo dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các nút giao với các đường ngang còn lại dự kiến theo quy hoạch được tổ chức giao bằng. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao Ban Quản lý Dự án Giao thông 1-SGiao thông Vận tải:

+ Phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến Trúc, Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt. Bàn giao hồ sơ nêu trên cho các đơn vị để phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng, thi công, quản lý xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

+ Tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới tỷ lệ 1/500 theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt, trình UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt.

+ Tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ được duyệt; bàn giao hồ sơ mc giới đUBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Đại Mỗ phục vụ công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Giao UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch-Kiến Trúc kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch thu hồi, sử dụng các ô đất dọc hai bên tuyến đường không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng và lập phương án thiết kế cải tạo chỉnh trang mặt tiền đô thị toàn tuyến theo quy định đồng bộ với tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.

- Giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường này (nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này).

- Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;

TKBT, TH, KT, ĐT;
- Lưu VT, QHv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5920/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao đến đường 70 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.500

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152