Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tính Bến Tre đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 582/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ XÂY DỰNG VÀ TRÙNG TU, TÔN TẠO TƯỢNG, TƯỢNG ĐÀI, BIA, DI TÍCH LỊCH SỬ, ĐỀN THỜ DANH NHÂN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thông qua Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao tại Tờ trình số 51/TTr-SVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tính Bến Tre đến năm 2020 với những mục tiêu có thể như sau:

a) Xây dựng mới 05 tượng; tôn tạo, nâng cấp các tượng, tượng đài đã bị xuống cấp. Các trường học, công viên đặt tên danh nhân khuyến khích xây dựng tượng bán thân hoặc toàn thân và có bia ghi nhớ.

b) Bia: Xây dựng mới 49 bia; tôn tạo, nâng cấp 37 bia đã xây bị xuống cấp.

c) Di tích lịch sử: Mở rộng, tôn tạo 20 di tích. Trong đó 14 di tích cấp quốc gia, 06 di tích cấp tỉnh.

d) Đền thờ danh nhân: Trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, mở rộng 06 đền thờ.

Về nguồn vốn:

a) Xây dựng tượng, tượng đài, bia và đền thờ danh nhân: Huy động từ các nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia 20%; vốn ngân sách tỉnh, huyện, thành phố 30%, vận động nhân dân trong và ngoài tỉnh 50%.

b) Trùng tu, tôn tạo, xây dựng di tích lịch sử: Huy động từ các nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia 70%; vốn ngân sách tỉnh, huyện, thành phố 10% vận động nhân dân trong và ngoài tỉnh 20%.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức phân kỳ triển khai và phối hợp với các ngành, các cấp để thực hiện. Định kỳ 6 tháng có báo cáo UBND tỉnh, hàng năm phải sơ kết đánh giá.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre và các huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tính Bến Tre đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211