Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua địa phận phường Phúc Đồng, quận Long Biên), tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 55/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 27/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 55/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG DẪN ĐẦU CẦU VĨNH TUY (ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG, QUẬN LONG BIÊN), TỶ LỆ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 228/2005/QĐ-UB ngày 19/12/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Long Biên, tỷ lệ 1/2000 (phần Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch giao thông);
Căn cứ Quyết định số 5645/QĐ-UB ngày 01/9/2004 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy;
Căn cứ Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 26/11/2004 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường hai đầu cầu Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500;
Căn cứ các công văn số 522/QP ngày 02/2/2005, số 3218/QP ngày 30/6/2005, số 1425/BQP ngày 29/3/2006 của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ các công văn số 1981/QHKT-P2 ngày 29/11/2005, số 428/QHKT-P2 ngày 30/3/2006 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội;
Theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả ngạn tại Tờ trình số 18/TTr-BQLDA ngày 01/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua địa phận phường Phúc Đồng, quận Long Biên), tỷ lệ 1/500 do Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải thiết lập ngày 27/02/2006, được Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả ngạn thống nhất ngày 01/3/2006, Tổng Cục Hậu cần ký đóng dấu xác nhận tại bản vẽ ngày 09/3/2006 và được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội thẩm định, chấp thuận ngày 03/3/2006, kèm theo Quyết định này.

Các điều khoản khác được giữ nguyên theo Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 26/11/2004 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả ngạn căn cứ Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được duyệt tổ chức nghiên cứu lập dự án, cắm mốc chỉ giới đường đỏ, bàn giao cho UBND các quận, phường sở tại quản lý theo pháp luật và công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh chỉ giới đường đỏ quyến đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua địa phận phường Phúc Đồng, quận Long Biên), tỷ lệ 1/500; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trên của Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả ngạn;

Giao Chủ tịch UBND quận Long Biên tổ chức quản lý mốc giới sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và quy hoạch đường duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả ngạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có tuyến đường đi qua, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều III;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KHĐT, GTVT, TNMT để báo cáo;
- TT TU, TT HĐND
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó CT UBND TP;
- Các PVP, THKT, TD, các tổ CV, Xb, Xđ (02);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2006/QĐ-UBND ngày 27/04/2006 phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua địa phận phường Phúc Đồng, quận Long Biên), tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151