Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2001/QĐ-UB ban hành “ Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội” do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 54/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 12/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “ ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ- CP ngày 18/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ- CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 1117/BXD- VKT ngày 29/6/2001 của Bộ Xây dựng về việc ban hành đơn giá sửa chữa xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng- Trưởng ban đơn giá Thành phố tại Tờ trình số 685/TT- SXD ngày 2/7/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội”.

Tập “Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội” là cơ sở để quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xác định giá trị dự toán tổng dự toán -công trình sửa chữa trong xây dựng cơ bản, phục vụ công tác lập kế hoạch và xác định giá gói thầu xây lắp các công trình sửa chữa trong xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Tập đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2001.

Điều 3: Giao Giám đốc Sở Xây dựng Hà nội chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, quản lý thực hiện và phối hợp với các Sở, Ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết các biến động về giá, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, trình UBND Thành phố và Bộ Xây dựng giải quyết những nội dung vượt quá thẩm quyền .

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ngành thuộc thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện, Chủ đầu tư các công trình sửa chữa trong xây dựng cơ bản  trên địa bàn Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

-          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2001/QĐ-UB ban hành “ Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội” do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.868

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102