Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5309/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - Công nghiệp Ngã Tư Bốn Xã thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 5309/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Biết
Ngày ban hành: 09/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5309/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ - CÔNG NGHIỆP NGÃ TƯ BỐN XÃ THUỘC PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG, QUẬN BÌNH TÂN.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Luật Xây Dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 08 năm 2005 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
- Căn cứ Thông Báo số 154/TB-VP ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố “Trước mắt yêu cầu Chủ tịch quận, huyện căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 đã lập để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, không nhất thiết chờ ý kiến thẩm định của Sở Quy hoạch Kiến trúc làm kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận.”
- Căn cứ Quy hoạch chung huyện Bình Chánh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại quyết định số 6993/QĐ-UB-QLĐT , ngày 24 tháng 12 năm 1998;
- Căn cứ Nhiệm vụ Quy hoạch chung quận Bình Tân đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại quyết định số 2906/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Công văn số 2148/QHKT-TH ngày 13 tháng 09 năm 2005 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc hướng dẫn về giải quyết hồ sơ để phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 và tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Căn cứ Quy hoạch chi tiết khu dân cư – Công Nghiệp Ngã Tư Bốn Xã được phê duyệt theo Quyết định số 21179/KTST.QH, ngày 28 tháng 11 năm 1997 của Kiến Trúc Sư Trưởng Thành Phố (nay là Sở Quy hoạch Kiến trúc).
- Căn cứ Văn bản số 1916/QHKT-QH ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Sở Quy Họach Kiến Trúc Thành Phố về việc thông qua nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu Dân Cư - Công Nghiệp Ngã Tư Bốn Xã, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
- Căn cứ Công văn số 874/QHKT-QH ngày 19 tháng 03 năm 2004 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc về việc có ý kiến thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu Dân Cư - Công Nghiệp Ngã Tư Bốn Xã, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.
- Căn cứ Kế họach số 1084/KH-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Uy ban nhân dân quận Bình Tân về việc công bố, công khai các đồ án quy họach chi tiết tỉ lệ 1/2000 trên địa bàn quận Bình Tân.
- Căn cứ Công văn số 63/QLDA-CV ngày 31 tháng 08 năm 2007 của Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Thành Phố về việc đề nghị phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu Dân Cư - Công Nghiệp Ngã Tư Bốn Xã, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân;
- Căn cứ Báo cáo số 247/BC -UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006 của UBND phường Bình Trị Đông về việc tổng hợp ý kiến nhân dân;
- Xét đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu Dân Cư - Công Nghiệp Ngã Tư Bốn Xã, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM do Viện Quy Họach Xây Dựng Thành Phố lập.
- Xét đề nghị của phòng Quản lý Đô thị tại Tờ trình số     /TTr-QLĐT ngày     tháng     năm 2007, về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu Dân Cư - Công Nghiệp Ngã Tư Bốn Xã, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố lập trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Quy hoạch Kiến trúc, phù hợp với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác lập Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000, nay Ủy ban nhân dân quận Bình Tân quyết định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu Dân Cư - Công Nghiệp Ngã Tư Bốn Xã, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân với các nội dung như sau: (đính kèm bản đồ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất và bản đồ điều chỉnh quy hoạch giao thông tỷ lệ 1/2000).

1. Vị trí, giới hạn và phạm vi quy hoạch :

- Tổng diện tích phạm vi khu vực lập qui hoạch chi tiết là: 132,48 ha, thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

- Các mặt giáp ranh như sau :

 + Phía Đông : giáp đườngPhan Anh.

 + Phía Tây : giáp đường Trương Phước Phan.

 + Phía Nam : giáp đường Ap Chiến Lược.

 + Phía Bắc : giáp đường Hương Lộ 2.

2. Lý do điều chỉnh quy hoạch :

Thời điểm lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt theo Quyết định số 21179/KTST.QH, ngày 28 tháng 11 năm 1997 của Kiến Trúc Sư Trưởng Thành Phố (nay là Sở Quy hoạch Kiến trúc). Do đồ án được phê duyệt quá lâu, tính đồng bộ nối kết hạ tầng khu vực không phù hợp so với cơ cấu quy hoạch chung, hiện trạng dân cư thay đổi nhiều làm cho đồ án khi thực hiện không khả thi vì vậy cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

3. Tính chất, chức năng quy hoạch :

Chức năng quy hoạch chủ yếu là khu dân cư, khu dân cư chỉnh trang, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội đảm bảo được khả năng phục vụ khu dân cư theo nhu cầu đô thị hoá.

4. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất :

4.1-Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

STT

Nội dung

Đơn vị

Chỉ tiêu quy họach

0

1

2

3

1

Tổng diện tích khu vực quy hoạch

ha

132,48

2

Dân số dự kiến

người

 

3

Đất dân dụng

m2/người

61,64

 

– Đất ở

m2/người

46,2

 

– Đất CTCC

m2/người

3,87

 

– Đất công viên cây xanh - TDTT

m2/người

1,38

 

– Đất giao thông

m2/người

10,19

4

Mật độ xây dựng

%

30 –50

5

Tầng cao thấp nhất – cao nhất

 

Tối thiểu 1 tầng, tối đa 6 tầng

4.2 Cơ cấu sử dụng đất :

Tổng diện tích khu đất : 132,48 ha; chiếm 100%.

4.2.1. Tổng diện tích đất dân dụng : 107,87 ha; chiếm 80,73%.

- Đất khu ở : 80,856 ha; chiếm 61,03%.

Trong đó:

+ Nhà ở hiện hữu chỉnh trang : 67,966 ha; chiếm 51,3 %.

+ Nhà ở xây mới – chung cư : 7,63 ha; chiếm 5,75 %.

+ Nhà ở xây mới – nhà vườn : 5,26 ha; chiếm 3,97%.

- Đất Công trình công cộng : 6,78 ha; chiếm 5,12%.

Trong đó:

+ Đất hành chánh – văn hóa : 1,0 ha;

+ Đất giáo dục : 4,43 ha;

+ Đất y tế – bưu điện : 0,33 ha;

- Đất Công viên cây xanh : 2,404 ha; chiếm 1,81%.

- Đất giao thông : 17,83 ha; chiếm 13,46 %.

4.2.2. Đất ngoài dân dụng : 24,61 ha; chiếm 18,57 %.

Trong đó:

 + Đất Giao thông đối ngoại : 17,11 ha;

 + Đất công nghiệp hiện hữu giữ lại : 7,5 ha.

5. Nội dung bố trí các hạng mục công trình trong khu ở :

5.1 Đất ở : 80,856 ha, trong đó gồm :

+ Đất ở hiện hữu chỉnh trang : 67,966 ha.

* Mật độ xây dựng : 50%.

* Tầng cao : 2 - 4 tầng.

+ Đất ở xây dựng mới – chung cư : 7,63 ha

* Mật độ xây dựng : 20%.

* Tầng cao : 5-6 tầng.

+ Đất ở xây dựng mới – nhà vườn : 5,26 ha

* Mật độ xây dựng : 30%.

* Tầng cao : 2 – 3 tầng.

5.2. Đất công trình công cộng: 6,78 ha, trong đó gồm :

5.2.1. Đất CTCC khu ở I:

- Trường mầm non : diện tích đất 0,34 ha

* Mật độ xây dựng : 25%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

- Thương mại – dịch vụ : diện tích đất 0,43 ha

* Mật độ xây dựng : 35%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

5.2.2. Đất CTCC khu ở II:

- Trường mầm non : diện tích đất 0,57 ha

* Mật độ xây dựng : 25%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

- Trường THCS : diện tích đất 1,07 ha

* Mật độ xây dựng : 25%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

- Trường THCS : diện tích đất 0,97 ha

* Mật độ xây dựng : 30%.

* Tầng cao : 2 tầng.

- Công trình công cộng khu ở 1 : diện tích đất 1,13 ha

* Mật độ xây dựng : 25%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

- Công trình công cộng khu ở 2 : diện tích đất 0,62 ha

* Mật độ xây dựng : 25%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

- Công trình công cộng khu ở 3 : diện tích đất 0,07 ha

* Mật độ xây dựng : 25%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

- Chợ : diện tích đất 0,1ha

* Mật độ xây dựng : 10%.

* Tầng cao : 1tầng.

5.2.3. Đất CTCC khu ở III :

- Thương mại – Dịch vụ : diện tích đất 0,49 ha

* Mật độ xây dựng : 10%.

* Tầng cao : 1tầng.

- Trường mầm non : diện tích đất 0,66 ha

* Mật độ xây dựng : 25%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

5.2.3. Đất CTCC khu ở IV :

- Trường mầm non : diện tích đất 1,3 ha

* Mật độ xây dựng : 25%.

* Tầng cao : 2 - 3 tầng.

5.5. Khu công viên cây xanh :

* Diện tích đất công viên cây xanh khu ở II/11: 0,64 ha.

* Mật độ xây dựng : 10%.

* Tầng cao : 1 tầng.

* Diện tích đất công viên cây xanh khu ở II/14: 0,88 ha.

* Mật độ xây dựng : 10%.

* Tầng cao : 1 tầng.

* Diện tích đất công viên cây xanh khu ở III/1: 0,504 ha.

* Mật độ xây dựng : 10%.

* Tầng cao : 1 tầng.

* Diện tích đất công viên cây xanh khu ở IV/13: 0,38 ha.

* Mật độ xây dựng : 10%.

* Tầng cao : 1 tầng.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

6.1. Giao thông :

Điều chỉnh lộ giới các tuyến đường theo đúng quy hoạch chung toàn huyện.

6.1.1. Giao thông đối ngoại :

- Đường Vành Đai Trong : lộ giới 60 m

- Đường Hương Lộ 2 : lộ giới 40, 60 m

- Đường Phan Anh, Ap Chiến Lược (đường trên cao tuyến 2) (tạm thời (sẽ được xác định chính xác khi dự án thoát nước kênh liên xã rạch Ông Búp được phê duyệt của Ngành chức năng)), Tân Hòa Đông: lộ giới 30 m

- Đường Trương Phước Phan : lộ giới 20 m

6.1.2. Giao thông nội bộ :

- Đường số 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, A, B, C : lộ giới 16 m

- Đường số 4 : lộ giới 20 m

- Đường số 6 : lộ giới 12 m

6.2. San nền – thoát nước mưa:

6.2.1.San nền :

- Cao độ xây dựng đường giao thông chọn ≥ 2,00m , (cao độ chuẩn Mũi Nai).

- Cao độ xây dựng các khu vực xây mới chọn ≥ 2,2m .

- Cao độ xây dựng các khu vực chỉnh trang chọn ≥ 2,2m

Độ dốc nền thiết kế :

Khu công trình công cộng và khu ở ≥ 0,4%.

Khu công viên cây xanh ≥ 0,3%

- Hướng đổ dốc :Từ giữa các khu ở ra xung quanh.

6.2.2.Thoát nước mưa :

- Sử dụng hệ thống cống BTCT đặt ngầm để tổ chức thoát nước mưa.

- Hướng thoát : về phía kinh Ấp Chiến Lược.

- Chu kỳ tràn cống chọn : T = 2 năm.

- Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh.

- Mực nước cao tính toán : 1,53

6.3. Cấp điện :

- Nguồn điện : nhận điện từ trạm 110/15KV Phú Lâm hiện có và trạm 110/15KV quận 6 dự kiến xây dựng.

- Chỉ tiêu cấp điện : 2000 KW/người/năm

6.4. Cấp nước :

- Nguồn nước thủy cục Thành phố, xây dựng đường ống cấp nước cấp II dựa trên tuyến ống Ø300 trên đường Phan Anh và Hương Lộ 2, tạo thành mạng vòng cấp nước,xây dựng tuyến nhánh phân phối nước đến từng khu chức năng.

- Hệ thống cấp nước xây dựng cách mặt đất 0,8m – 1.0m và cách móng công trình 1,5m

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt :200 lít/người/ngày

- Chỉ tiêu cấp nước cho xí nghiệp CN-TTCN : 40m3 /ha/ngày đêm

- Chỉ tiêu cấp nước công cộng :10% Nhu cầu

6.5. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường :

6.5.1. Quy hoạch thoát nước bẩn :

6.5.1.1. Hệ thống thoát nước bẩn chính : Nước thải được tập trung về trạm xử lý nước thải của Thành phố dự kiến tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Tuyến cống thu nước bẩn chính, dự kiến đi trên trục đường Phan Anh, đườngẤp Chiến Lược, đưa nước thải về trạm xử lý nước thải

6.5.1.2. Tiêu chuẩn thoát nước bẩn = 70-80%tiêu chuẩn cấp nước

(Tiêu chuẩn cấp nước: 200 lít/người/ngày)

6.5.1.3. Lưu lượng nước thải : 5000m3/ngày (Dân số 24.000người)

6.5.1.4. Vệ sinh đô thị

6.5.1.5.Rác sinh hoạt được tập trung đưa đến khu xử lý rác của TP tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

6.5.1.6.Tiêu chuẩn rác thải: 1 kg/người/ngày.

* Lưu ý:

1. Việc bố trí xây dựng mới từng loại nhà ở (nhà phố, nhà vườn, chung cư) khi tiến hành dự án đầu tư cần được khảo sát, nghiên cứu cụ thể theo hiện trạng sử dụng đất, để xác định rõ lộ giới và quy mô đất hợp lý theo hướng bố cục trong đồ án quy hoạch sử dụng đất đã nghiên cứu.

2. Các khu chức năng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp xen cài dân cư có các cơ sở công nghiệp hiện hữu khi di dời ra ngoại thành, cần được ưu tiên sử dụng diện tích đất này để bố trí các công trình phúc lợi công cộng (trường học, nhà trẻ, cây xanh, thể dục thể thao…) Hoặc nếu có nhu cầu đầu tư dự án nhà ở thì được xem như chức năng khu dân cư xây dựng mới .

3. Các kênh, rạch giữ lại (xác định theo Quyết định 319/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 của UBND thành phố) phải tổ chức quản lý để đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường, đồng thời kết hợp giải quyết thoát nước cho khu vực. Khi thực hiện dự án thoát nước việc lấp kênh đặt cống hộp cần phải có ý kiến của Sở Giao thông- Công chính .

4. Khi triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải được cơ quan quản lý chuyên ngành thông qua.

5. Ngoài các đường trục chính trong đồ án qui hoạch được duyệt, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật trong từng ô phố nhà ở (giới hạn bởi các đường trục chính) được tính toán và bố trí thiết kế hợp lý có kết hợp với chương trình chỉnh trang đô thị của Quận để việc thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phù hợp chủ trương chung của quận Bình Tân.

6. Khi các dự án trong khu quy hoạch triển khai, ranh đất cụ thể của từng dự án phải được xem xét trên cơ sở tiếp giáp với các đường trục chính quy hoạch hoặc chỉ giới sông rạch để đảm bảo việc nối kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Điều 2.

- Giao Phòng Quản lý đô thị: Căn cứ nội dung tổ chức thực hiện trong quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, tiến hành triển khai quản lý quy hoạch theo quy định. Phối hợp hướng dẫn cho UBND phường trong công tác công bố công khai quy hoạch và xây dựng kế hoạch tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Cập nhật nội dung đồ án quy hoạch được duyệt vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tham mưu UBND quận các giải pháp khai thác đất hiệu quả.

- Giao UBND phường liên quan bố trí vị trí nơi công bố quy hoạch, thông báo đến từng khu phố, tổ dân phố công khai nội dung phê duyệt quy hoạch; phối hợp với Ban, Ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách để nhân dân tham gia tốt công tác công bố quy hoạch.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Ban, Ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác công bố quy hoạch, để người dân hiểu cùng Nhà nước thực hiện quy hoạch

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 21179/KTST.QH, ngày 28 tháng 11 năm 1997 của Kiến Trúc Sư Trưởng Thành Phố (nay là Sở Quy hoạch Kiến trúc). Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu Dân Cư - Công Nghiệp Ngã Tư Bốn Xã này có giá trị thực hiện kể từ ngày công bố rộng rãi ra nhân dân theo đúng quy định của Luật Xây Dựng đã được ban hành năm 2003.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận Bình Tân, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường, Trưởng phòng Tài chính -Kế hoạch, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- UBND TP (b/c);
- Sở TN-MT, Sở QH-KT, Sở XD, Sở KH & ĐT;
- Viện QHXD TP;
- TT QU,TT HĐND,TT UB quận;
- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Biết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5309/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - Công nghiệp Ngã Tư Bốn Xã thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.132
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212