Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cho một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 53/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG CHO MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Xét Tờ trình số 397/TT.UBND ngày 23/11/2005 của UBND thị xã Thủ Dầu Một và Tờ trình số 199/TTr-SXD ngày 15/02/2006 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc quy định bổ sung hành lang bảo vệ đường bộ các tuyến đường trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cho một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (gồm 19 tuyến đường có danh sách kèm theo).

Điều 2: Quy định này là căn cứ để các ngành chức năng của tỉnh và địa phương thực hiện quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Điều 3: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một chủ trì phối hợp cùng các ngành, địa phương có liên quan phổ biến rộng rãi và triển khai thực hiện để việc quản lý xây dựng đô thị thị xã đạt kết quả tốt.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở : Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Xây dựng
- TTTU-TTHĐND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

BẢNG BỔ SUNG QUY ĐỊNH

KÍCH THƯỚC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG
( Ban hành kèm theo quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của Uỷ ban nhân tỉnh Bình Dương )

STT 

Tên đường

Phạm vi giới hạn

Chỉ giới đường đỏ (Tính từ tim ) mét

Chỉ giới xây dựng (Tính từ tim ) mét

Ghi chú

 

 

Từ… (điểm đầu)

Đến… (điểm cuối)

Trái

Phải

Trái

Phải

 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

01

Lý Tự Trọng

Nguyễn Tri Phương

Giao lộ cảng Bà lụa

12

12

15

15

 

02

Xóm Guốc

Giao lộ cảng Bà lụa

Đường Lý Tự Trọng

9

9

12

12

 

03

Nguyễn thị Minh Khai

Đường phú Lợi

Suối Cát

14

14

18

18

 

04

Nguyễn Đức Thuận

Đại lộ Bình Dương

Đường ĐT 742

14

14

18

18

 

05

1 tháng 12

Đường phú Lợi

Khu Nhà tù Phú Lợi

14

14

18

18

 

06

An Mỹ - Phú Mỹ

 

 

14

14

18

18

 

07

Đường nối An Mỹ - Phú Mỹ

 

 

14

14

18

18

 

08

Trần Bình Trọng

Đường CMT8

Đi Đại Lộ Bình Dương

11

11

18

18

 

09

Bùi Văn Bình

Giao lộ đường Phú Lợi

đường Phú Lợi

14

14

18

18

 

10

Ngô Gia Tự

Đại lộ Bình Dương

Đường CMT8

15

15

15

15

KDC chánh nghĩa

11

Trần Phú

Đường Thích Quảng Đức

Đường 30/4

15

15

15

15

KDC chánh nghĩa

12

Hoàng Văn thụ

Đường Thích Quảng Đức

Cuối tuyến

9

9

9

9

KDC chánh nghĩa

13

Truông Bồng Bônhg

Đường DT741

Đi nghĩa trang

14

14

18

18

 

14

Đồng cây viết

 

 

14

14

18

18

 

15

Huỳnh Thị Chấu

Bùi Ngọc Thu

Phan Đăng Lưu

9

9

12

12

 

16

Chùa Hội Khánh

Đường Yersin

Cuối tuyến

9

9

12

12

 

17

Lê Văn Tách

Giao lộ Hồ Văn Cống

Cuối tuyến

10

10

14

14

 

18

Nguyễn Thái Bình

Đường Phú Lợi

Hướng đi Hoà Lân

14

14

18

18

 

19

Huỳnh Thị Hiếu

Chợ Tân An

Rạch Bến Chành

14

14

18

18

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2006/QĐ-UBND quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cho một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145