Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 528/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 484/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt Dự án khả thi thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 528/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 528/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 528/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 484/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 719/UB-ĐT ngày 06 tháng 3 năm 2001 và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2213/BKH-VPTĐ ngày 11 tháng 4 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 484/QĐ-TTG ngày 19 tháng 5 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Khoản 1 được sửa đổi như sau:

"1. Tên dự án: Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh ( lưu vực Nhiêu Lộc -Thị Nghè )."

2. Khoản 7 được sửa đổi như sau:

"7. Nguồn vốn:

- Vay Ngân hàng Thế giới 166,34 triệu USD ;

- Vốn đối ứng ( chưa kể lãi vay trong thời gian xây dựng ) được cấp từ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh : 33.62 triệu USD ."

3. Khoản 9 được sửa đổi như sau :

" 9. Thời gian thực hiện dự án :

- Giai đoạn đến năm 2001 : thiết kế chi tiết và soạn thảo hồ sơ mời thầu,

- Giai đoạn đến năm 2007 : triển khai thi công các hạng mục công trình và kết thúc thực hiện dự án .

Điều 2 : Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 484/QĐ-TTG ngày 19 tháng 5 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3 : Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 528/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 484/QĐ-TTg năm 2000 phê duyệt Dự án khả thi thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.814

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94