Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 52/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 52/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 12 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG DƯỚI VỈA HÈ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỈA HÈ VÀO MỤC ĐÍCH DÂN SINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 125/SXD-NĐ ngày 1/6/2006, UBND thị xã Đông Hà tại tờ trình số 49/TT-UBND ngày 21/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền UBND thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị:

- Quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến đường nội thị vào mục đích dân sinh đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

- Quản lý và cấp giấy phép: Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thị xã.

- Cấp giấy phép thi công đấu nối cục bộ vào hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật nằm dưới vỉa hè của tất cả các tuyến đường trên địa bàn thị xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà, thị xã Quảng Trị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu VT, CN

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2006/QĐ-UBND ngày 12/06/2006 về ủy quyền cấp phép xây dựng công trình hạ tầng dưới vỉa hè và quản lý, sử dụng vỉa hè vào mục đích dân sinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.764

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240