Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 517/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 517/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU PHỐ PHÚ THANH, PHƯỜNG TÂN PHÚ, THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UB ngày 02/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thuận điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung và đất xây dựng trụ sở cơ quan tại khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 388/TTr-SXD ngày 07/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh đất thương mại dịch vụ (bao gồm đất quy hoạch nhà khách tỉnh, đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, đất Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, đất hội Luật sư, đất Hợp tác xã vận tải Đồng Xoài, đất Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Đồng Xoài, phần đất các hộ dân có liên quan) thành đất thương mại dịch vụ và đất ở tái định cư, cụ thể như sau:

- Vị trí khu đất: Khu đất tọa lạc tại khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.

- Quy mô diện tích: 33.880 m2. Trong đó: đất thương mại dịch vụ là 31.767 m2; Đất ở tái định cư là 2.113 m2.

(Cỏ bản đồ điều chỉnh kèm theo)

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch khu đất tại khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài thành đất thương mại dịch vụ.

Điều 3. Các nội dung khác không nằm trong nội dung điều chỉnh nêu trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 292/QĐ-UB ngày 02/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Giao UBND thị xã Đồng Xoài phối hợp với UBND phường Tân Phú công bố Quyết định này đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan để được biết.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 5;
- LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT.(Trung)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHHuỳnh Anh Minh

 


SƠ ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KHU ĐẤT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐỒNG XOÀI
(Kèm theo Quyết định số: 517/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh)

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


338
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122