Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5067/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 09/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5067/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG, PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, DIỆN TÍCH 43,45397HA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 3564/TTr-SQHKT ngày 07 tháng 09 năm 2007 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (kèm hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 do Viện Quy hoạch xây dựng thành phố lập
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 với các nội dung chính như sau: (đính kèm hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500).

1. Vị trí, giới hạn phạm vi nghiên cứu và lý do điều chỉnh:

1.1. Vị trí:

- Ranh giới:

+ Phía Đông: giáp trục đường liên phường lộ giới 20m và khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Tây: giáp đường Tô Ký có lộ giới 40m và khu dân cư hiện hữu.

+ Phía Nam: giáp trục Quốc lộ 1A (xa lộ Xuyên Á) lộ giới 120m.

+ Phía Bắc: giáp trục đường lộ giới 25m (đường Cầu Suối) và khu dân cư hiện hữu quận 12.

1.2. Quy mô: quy mô đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch: 43,45397ha.

2. Tính chất - chức năng: 

Là khu trung tâm dịch vụ đa năng phát triển về lĩnh vực công nghệ thông tin cấp thành phố.

3. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất:

- Đất văn phòng, sản xuất phần mềm tin học và đào tạo: 193.502m2, chiếm 44,53%.

+ Đất sản xuất phần mềm: 186.010m2

+ Đất đào tạo công nghệ thông tin: 7.492m2

- Đất ở dành cho chuyên gia tin học và nhà sinh hoạt cộng đồng: 34.362m2, chiếm 7,91%.

- Đất thương mại, triển lãm sản phẩm tin học, (không có chức năng tổ chức hội chợ, hội nghị) và giải trí thể dục thể thao: 39.949m2, chiếm 9,19%.

- Đất trung tâm quản lý khu vực: 8.071m2, chiếm 1,86%.

+ Đất trung tâm quản lý: 4.331m2

+ Đất trạm y tế: 4.370m2

- Đất trạm viễn thông: 5.635m2, chiếm 1,30%

- Đất công trình kỹ thuật hạ tầng :10.448m2, chiếm 2,40%

+ Khu xử lý nước thải: 9.248m2

+ Khu xử lý nước thô: 1.200m2

- Bãi đậu xe (kể cả trạm tiếp nhiên liệu):18.216m2, chiếm 4,19%

- Đất công viên cây xanh tập trung (bao gồm cả phần mương thoát nước hiện hữu): 49.297m2, chiếm 11,34%.

- Đất giao thông đối nội:75.059,7m2, chiếm 17,28%.

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Tính toán cụ thể các nhu cầu, chỉ tiêu quy hoạch kỹ thuật hạ tầng phù hợp với các nội dung cần thiết đã điều chỉnh trên.

Điều 2.

Trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung có trách nhiệm phối hợp đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch xây dựng thành phố hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết và tổ chức trình thẩm định, phê duyệt chính thức theo quy định hiện hành.

Về quy định kiến trúc công trình cần tuân thủ theo hướng dẫn về quy định kiến trúc công trình theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 3564/TTr-SQHKT ngày 07 tháng 9 năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Giám đốc Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung cùng các sở - ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5067/QĐ-UBND ngày 09/11/2007 về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, diện tích 43,45397 ha do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.093

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!