Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4809/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành: 22/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4809/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng đô thị;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 532/TTg ngày 12 tháng 7 năm 1997 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1996 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;
Xét nội dung hồ sơ đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp địa phương thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, có tính đến năm 2025 do Viện Quy hoạch Xây dựng lập;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 3592/TTr- SQHKT ngày 10 tháng 09 năm 2007 về đề nghị phê duyệt “điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp địa phương thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, có tính đến năm 2025
”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, có tính đến năm 2025 với các nội dung chính như sau (đính kèm hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp địa phương):

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Các cụm công nghiệp đã hình thành: Căn cứ vào thực trạng các Cụm công nghiệp với những ngành nghề khác nhau đã hình thành từ nhiều năm trước đang hoạt động (10 cụm xếp theo địa bàn quận - huyện) được củng cố, điều chỉnh với quy mô 478,0ha, cụ thể như sau:

1- Cụm công nghiệp Phú Mỹ quận 7:

- Vị trí: Phường Phú Thuận, quận 7.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp thông thường, gắn sửa chữa tàu với kho - cảng và dịch vụ cảng.

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: Chuyển từ Khu Công nghiệp Phú Mỹ với quy mô giảm xuống khoảng 80,0ha. Hiện chưa có quy hoạch chi tiết toàn cụm, cần lập quy hoạch chi tiết chỉnh trang để thuận lợi cho quản lý.

2- Cụm công nghiệp Bình Đăng, quận 8:

- Vị trí: Phường 6, quận 8.

- Tính chất: Công nghiệp sạch không gây ô nhiễm, chủ yếu là tiểu - thủ công nghiệp và kho.

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: trước đây được quy hoạch là 33ha, đã thực hiện điều chỉnh xuống quy mô 28ha và được phê duyệt tại Quyết định số 7545/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3- Cụm công nghiệp Hiệp Thành, quận 12:

- Vị trí: Phường Hiệp Thành và Tân Thới Hiệp, quận 12.

- Tính chất: Phục vụ di dời các doanh nghiệp từ Công viên Phần mềm Quang Trung (Chế biến thực phẩm, may, cao su).

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: Quy mô cụm công nghiệp hiện hữu này sẽ phát triển đến 50,0ha. Hiện chưa có quy hoạch chi tiết toàn cụm, cần lập quy hoạch chi tiết chỉnh trang để thuận lợi cho quản lý. (Hiện trạng đã thực hiện 36,8ha trong đó có 22ha phục vụ các doanh nghiệp từ Công viên Phần mềm Quang Trung).

4- Cụm công nghiệp Tân Thới Nhất, quận 12:

- Vị trí: Phường Tân Thới Nhất, quận 12.

- Tính chất: Dệt may, gia công cơ khí.

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: Đã thực hiện 69,50ha nhưng chỉ có 50,0ha tương đối tập trung được quy hoạch giữ lại. Hiện chưa có quy hoạch chi tiết toàn cụm, cần lập quy hoạch chi tiết chỉnh trang để thuận lợi cho quản lý.

5- Cụm công nghiệp Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức:

- Vị trí: Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

- Tính chất: Thực phẩm bánh kẹo, cơ khí, dệt may.

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: Đã thực hiện 31,31ha nhưng chỉ có 20,0ha tương đối tập trung được quy hoạch giữ lại. Hiện chưa có quy hoạch chi tiết toàn cụm, cần lập quy hoạch chi tiết chỉnh trang để thuận lợi cho quản lý.

6- Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn (A), huyện Hóc Môn:

- Vị trí: Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp thông thường, sạch.

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: Giữ nguyên quy mô đã triển khai thực hiện 38,0ha theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

7- Cụm công nghiệp Đông Quốc lộ 1A, quận Bình Tân:

- Vị trí: Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

- Tính chất: May, dệt, da giày, giấy, cao su, hóa chất, cơ khí sản xuất que hàn, vật liệu xây dựng.

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: Giữ nguyên quy mô khoảng 33ha gồm khu vực Công ty Hai Thành và một số nhà máy hiện hữu khác. Hiện chưa có quy hoạch chi tiết toàn cụm, cần lập quy hoạch chi tiết chỉnh trang để thuận lợi cho quản lý.

8- Cụm tiểu - thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh:

- Vị trí: Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

- Tính chất: Phục vụ di dời công nghiệp quận - huyện: Nấu kim loại màu, cán kéo kim loại, sản xuất hương liệu, form giày, gia công cơ khí, bao bì.

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: Đã thực hiện giai đoạn 1: 2,0ha và được Ủy ban nhân dân thành phố thuận nguyên tắc cho mở rộng thêm 15ha nhằm giải quyết di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Cần sớm hoàn tất hồ sơ lập quy hoạch chi tiết với quy mô 17ha.

9- Cụm công nghiệp Tân Quy (A), huyện Củ Chi:

- Vị trí: Xã Trung An, huyện Củ Chi.

- Tính chất: Giày da, điện tử, chế biến thực phẩm, cơ khí...

- Dự kiến điều chỉnh quy hoạch: được dự kiến điều chỉnh chuyển từ Khu công nghiệp thành Cụm công nghiệp địa phương với 3 Cụm công nghiệp đã hình thành tự phát có diện tích khoảng 65ha. Hiện chưa có quy hoạch chi tiết toàn cụm, cần lập quy hoạch chi tiết chỉnh trang để thuận lợi cho quản lý.

10- Cụm công nghiệp Tân Quy (B), huyện Củ Chi:

- Vị trí: Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

- Tính chất: Giày da, điện tử, chế biến thực phẩm, cơ khí...

- Dự kiến quy hoạch: Đang thực hiện lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết với quy mô dự kiến khoảng 97,0ha.

1.2. Các cụm công nghiệp quy hoạch xây dựng mới (20 cụm xếp theo địa bàn quận - huyện): được quy hoạch xây dựng mới với quy mô 1.422,0ha, cụ thể như sau:

1- Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp quận 2:

- Vị trí: Phường Cát Lái, quận 2.

- Tính chất: Phục vụ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận 2.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới sát ranh giới Khu Công nghiệp Cát Lái - Cụm 2 với quy mô 18,0ha. Hiện chưa có quy hoạch chi tiết.

2- Cụm công nghiệp Long Sơn, quận 9:

- Vị trí: Phường Long Bình, quận 9.

- Tính chất: Công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 25,37ha (theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được thỏa thuận tại văn bản số 1777/QHKT-ĐB2 ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

3- Cụm công nghiệp Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn:

- Vị trí: Xã Tân Thới Nhì và Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch trong Khu đô thị mới An Phú Hưng với quy mô đất công nghiệp 87,0ha (Nhiệm vụ quy hoạch chung Khu đô thị mới An Phú Hưng đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 trong đó có 85 - 88ha đất công nghiệp).

4- Cụm công nghiệp Tân Hiệp (A), huyện Hóc Môn:

- Vị trí: Xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

- Tính chất: Giết mổ gia súc, chế biến thực phẩm.

- Dự kiến quy hoạch: Đã có chủ trương đầu tư 15ha cho ngành giết mổ gia súc. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đề xuất mở rộng quy mô lên 25,0ha.

5- Cụm công nghiệp Tân Hiệp (B), huyện Hóc Môn:

- Vị trí: Xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 20,0ha.

6- Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn (B), huyện Hóc Môn:

- Vị trí: Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 40,0ha.

7- Cụm công nghiệp Nhị Xuân, huyện Hóc Môn:

- Vị trí: Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

- Tính chất: không gây ô nhiễm, bao gồm các ngành nghề sử dụng nhiều lao động và đặc trưng là đối tượng công nhân kết hợp giữa học viên và người sau cai, người tái hòa nhập cộng đồng và công nhân lành nghề của Lực lượng Thanh niên xung phong.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 230,0ha. Trong đó giai đoạn 1 quy mô 54ha đang được triển khai thực hiện, giai đoạn 2 đang lập quy hoạch chi tiết với quy mô khoảng 180ha.

8- Cụm công nghiệp Đông Thạnh, huyện Hóc Môn:

- Vị trí: Xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp thông thường, sạch.

- Dự kiến quy hoạch: Được giữ nguyên quy mô 36,0ha (theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 5496/KTST-QH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Kiến trúc sư trưởng thành phố).

9- Cụm công nghiệp Dương Công Khi, huyện Hóc Môn:

- Vị trí: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 55,0ha.

10- Cụm công nghiệp Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi:

- Vị trí: Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.

- Tính chất: Chăn nuôi, chế biến thực phẩm, cơ khí nông nghiệp...

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 75,0ha.

11- Cụm công nghiệp Cơ khí ô tô Hòa Phú, huyện Củ Chi:

- Vị trí: Xã Hòa Phú và Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

- Tính chất: Cơ khí ô tô.

- Dự kiến quy hoạch: Được thực hiện với quy mô 99,0ha (theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố).

12- Cụm công nghiệp Bàu Trăn, huyện Củ Chi:

- Vị trí: Xã Nhơn Đức, huyện Củ Chi.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 95,0ha.

13- Cụm công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh:

- Vị trí: Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

- Tính chất: Công nghiệp nhẹ, không gây ô nhiễm nguồn nước, chủ yếu tập trung các ngành theo từng khu vực như sản xuất giày da, đồ mỹ nghệ cao cấp, đồ chơi trẻ em, mây tre lá, may mặc, dụng cụ học sinh, ngành công nghiệp lắp ráp cơ khí và mộc gia dụng, nhựa gia dụng.

- Dự kiến quy hoạch: Được thực hiện với quy mô 123,5ha (theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 5221/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố).

14- Cụm công nghiệp của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, huyện Bình Chánh:

- Vị trí: Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được thực hiện với quy mô 89ha (theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 1663/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố).

15- Cụm công nghiệp Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh:

- Vị trí: Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 50,0ha.

16- Cụm công nghiệp Quy Đức, huyện Bình Chánh:

- Vị trí: Xã Quy Đức, huyện Bình Chánh.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 70,0ha.

17- Cụm công nghiệp Tân Túc, huyện Bình Chánh:

- Vị trí: Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 40,0ha.

18- Cụm công nghiệp Đa Phước, huyện Bình Chánh:

- Vị trí: Xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004, có thể phục vụ di dời cho ngành sản xuất nước chấm với quy mô khoảng 30ha.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 90,0ha.

19- Cụm công nghiệp Long Thới, huyện Nhà Bè:

- Vị trí: Xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

- Tính chất: Các ngành công nghiệp theo Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 57,0ha.

20- Cụm công nghiệp Bình Khánh, huyện Cần Giờ:

- Vị trí: xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

- Tính chất: Thủy sản, cơ khí hàng hải và có thể phục vụ di dời cho ngành sản xuất nước chấm với quy mô khoảng 30ha.

- Dự kiến quy hoạch: Được quy hoạch mới với quy mô 97,0ha.

Điều 2. Trên cơ sở nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các Cụm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, có tính đến năm 2025 được duyệt:

- Giao Sở Công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các quận - huyện xác định các chủ đầu tư đủ năng lực để thực hiện đầu tư xây dựng các Cụm công nghiệp mới; đồng thời phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lập, thẩm định và trình duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng chỉnh trang các cụm công nghiệp hiện hữu và quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp mới theo quy định. Sở Công nghiệp là cơ quan quản lý đầu mối đối với các cụm công nghiệp, có trách nhiệm xác định ngành nghề cho các cụm công nghiệp mới hình thành trong quá trình lập quy hoạch chi tiết cho phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố.

- Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện có cụm công nghiệp trên địa bàn phối hợp với Sở Công nghiệp và các chủ đầu tư cụm công nghiệp rà soát nhu cầu đất xây dựng nhà ở công nhân đối với các cụm công nghiệp hiện hữu để tiếp tục xây dựng bổ sung đủ nhu cầu; xác định quy mô, tính chất và tổ chức lập quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư và dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp đối với các cụm công nghiệp mới hình thành.

- Đối với các cụm công nghiệp hiện hữu trên địa bàn các quận nội thành và quận mới, trong quá trình thực hiện quản lý nếu không còn đảm bảo các tiêu chí là cụm công nghiệp theo Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì khuyến khích chuyển đổi sang chức năng khác của đô thị phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Giao Sở Công nghiệp phối hợp với Ủy ban nhân dân quận và Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét và quyết định từng trường hợp cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có Cụm công nghiệp trên địa bàn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

DANH MỤC DỰ KIẾN

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025
(Đính kèm Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

(Đơn vị:ha)

Số TT

Tên cụm công nghiệp

Địa điểm

Dự kiến quy mô

Ghi chú

1

Cụm CN quận 2

Quận 2

18,00

Tổng diện tích: 18ha

2

Cụm Phú Mỹ

Quận 7

80,00

Tổng diện tích: 80ha

3

Cụm Bình Đăng

Quận 8

28,00

Tổng diện tích: 28ha

4

Cụm Long Sơn

Quận 9

25,50

Tổng diện tích: 25,5ha

5

Cụm Hiệp Thành

Quận 12

50,00

Tổng diện tích: 100ha

6

Cụm Tân Thới Nhất

50,00

7

Cụm Hiệp Bình Phước

Quận Thủ Đức

20,00

Tổng diện tích: 20ha

8

Cụm Đông Quốc lộ 1A

Quận Bình Tân

33,00

Tổng diện tích: 33ha

9

Cụm Tân Thới Nhì

Huyện Hóc Môn

87,00

Tổng diện tích: 531ha

10

Cụm Tân Hiệp (A)

25,00

11

Cụm Tân Hiệp (B)

20,00

12

Cụm Xuân Thới Sơn (A)

38,00

13

Cụm Xuân Thới Sơn (B)

40,00

14

Cụm Nhị Xuân

230,00

15

Cụm Đông Thạnh

36,00

16

Cụm Dương Công Khi

55,00

17

Cụm TTCN Lê M.Xuân

Huyện Bình Chánh

17,00

Tổng diện tích: 479,5ha

18

Cụm An Hạ

123,50

19

Cụm Tổng Cty NN Sài Gòn

89,00

20

Cụm Trần Đại Nghĩa

50,00

21

Cụm Quy Đức

70,00

22

Cụm Tân Túc

40,00

23

Cụm Đa Phước

90,00

24

Cụm Tân Quy (A)

Huyện Củ Chi

65,00

Tổng diện tích: 431ha

25

Cụm Tân Quy (B)

97,00

26

Cụm Phạm Văn Cội

75,00

27

Cụm cơ khí ô tô Hoà Phú

99,00

28

Cụm Bàu Trăn

95,00

29

Cụm Long Thới

Huyện Nhà Bè

57,00

Tổng diện tích: 57ha

30

Cụm Bình Khánh

Huyện Cần Giờ

97,00

Tổng diện tích: 97ha

 

Tổng cộng (30 cụm)

 

1.900,00

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4809/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 về duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp địa phương thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, có tính đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.041

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39