Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 2761/QĐ-UB năm 1996

Số hiệu: 48/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 17/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2761/QĐ-UB NGÀY 23/8/1996 CỦA UBND THÀNH PHỐ".

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UB ngày 23/8/1996 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại tờ trình số 642/TT-ĐCTĐ ngày 1/5/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trong các điều khoản: 3, 6, 15, 20, 21, 23, 24, 26 và 27 của Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội có ghi: "Sở Nhà đất hoặc Sở Địa chính", nay điều chỉnh lại là: "Sở Địa chính Nhà đất".

Điều 2: Bổ sung vào các Điều 23, 24, 25 của Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội như sau:

"Điều 23: Bổ sung khoản mục: Giao Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận số nhà theo quy định, tổ chức công bố công khai để thực hiện.

Điều 24: Bổ sung khoản mục: Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện cấp Giấy chứng nhận số nhà cho từng hộ gia đình, từng cơ quan và tổ chức đã được đánh số và gắn biển số nhà mới theo quy chế của UBND thành phố.

Điều 25: Bổ sung khoản mục: Giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện và phối hợp với UBND các quận huyện điều chỉnh địa chỉ, các giấy tờ khác có liên quan của từng hộ gia đình, từng cơ quan và tổ chức cho đúng, đồng bộ với số nhà mới được đánh số và gắn biển số nhà theo quy chế của UBND thành phố".

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 2761/QĐ-UB năm 1996

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210