Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 466/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

Số hiệu: 466/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/QĐ-TTg

Hà Nội ngày 27 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1320/TTr-ĐHQG ngày 17 tháng 7 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 13/BC-BXD ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, ranh giới:

a) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp phần còn lại phường Bình Thắng, giáp phường Bình An, giáp phần còn lại phường Đông Hòa - thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Phía Nam giáp quốc lộ 1, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Thể dục Thể thao Trung ương II và Viện Công nghệ sinh học nhiệt đới.

- Phía Đông giáp trường Đại học An Ninh, quốc lộ 1 và khu dân cư phường Đông Hòa - thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Phía Tây Nam giáp phần còn lại của phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch có quy mô khoảng 28,46 ha (trong đó, diện tích các khu chức năng khoảng 24,31 ha, diện tích đường giao thông khoảng 4,15 ha). Vị trí thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (khoảng 6,80 ha) và phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 21,65 ha). Gồm các chức năng: Khu ký túc xá (ký hiệu KTXB2), các trường thành viên và khoa trực thuộc (ký hiệu HT10, HT11). Phạm vi ranh giới xác định trong Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Phía Bắc giáp đường TC06.

- Phía Đông giáp đường TC08.

- Phía Nam giáp đường TB13 và Đại học Kinh tế - Luật.

- Phía Tây giáp đường Vành đai 3 (VĐ03).

2. Mục tiêu:

- Đáp ứng nhu cầu tái định cư của người dân đang sinh sống trong khu vực Đại học quốc gia hiện nay, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xác lập lại quy mô, phạm vi ranh giới của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng trong khu vực.

- Điều chỉnh quy mô diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất tại các trường thành viên và khoa trực thuộc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực bị ảnh hưởng do điều chỉnh phạm vi ranh giới Đại học quốc gia Thành phố HChí Minh, đảm bảo sự đồng bộ và đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời gian tới.

3. Tính chất và quy mô đào tạo:

Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyn giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu châu Á.

Quy mô đào tạo đến năm 2030 là 65.000 sinh viên.

4. Các yêu cầu nội dung quy hoạch:

- Phân tích và đánh giá hiện trạng: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, quy mô đào tạo; hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Rà soát, đánh giá theo Quy hoạch đã được phê duyệt năm 2014; đánh giá các dự án đang triển khai và bối cảnh phát triển của khu vực. Xác định các tồn tại, bất cập và vấn đề chính cần điều chỉnh.

- Phân tích nhu cầu tái định cư, chỉ tiêu sử dụng đất tại khu tái định cư và tác động của việc hình thành khu tái định cư đến khu vực xung quanh (khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại phường Linh Xuân) để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện quy hoạch.

- Dự báo các chỉ tiêu sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng và đào tạo; dự báo các chức năng chủ yếu, hạng mục công trình sẽ hình thành trong khuôn viên các dự án thành phần; xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính.

- Xác định chức năng, quy mô diện tích, quy mô đào tạo, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng theo ô phố trong khu vực; vị trí, quy mô công trình ngầm (nếu có). Xác định chỉ giới xây dựng công trình trên các trục đường.

- Luận cứ quy mô diện tích ký túc xá trong Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và đáp ứng yêu cầu phát triển của Đại học quốc gia khi các khu chức năng được lấp đầy.

- Xác định nguyên tắc, đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực điểm nhấn, khu vực bảo tồn trong khu quy hoạch.

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, đảm bảo phù hợp với thực tế đang triển khai thực hiện tại khu vực và đáp ứng yêu cầu phát triển của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

- Xác định phạm vi ranh giới Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sau khi điều chỉnh quy hoạch.

- Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

- Luận cứ xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.

- Đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý, thực hiện quy hoạch sau điều chỉnh đối với khu tái định cư và các khu chức năng trong Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo phạm vi ranh giới mới.

5. Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm

Thành phần hồ sơ và nội dung đồ án thực hiện theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hồ sơ nhiệm vụ và đ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

6. Tổ chức thực hiện:

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan tổ chức lập và trình duyệt: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian lập quy hoạch không quá 09 tháng sau khi Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá nhu cầu tái định cư trong khu vực quy hoạch, xây dựng phương án để bố trí quỹ đất tái định cư phù hợp, đồng thời thực hiện đúng các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 5035/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2019 và số 8429/TB-VPCP ngày 19/9/2019 của Văn phòng Chính phủ.

+ Bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch.

+ Tổ chức lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

- Giao Bộ Xây dựng:

+ Hướng dẫn Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tổ chức thẩm định Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

- Các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương: Phối hợp với Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình lập quy hoạch để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trườ
ng;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;

- UBND tỉnh Bình Dương;
- Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, KGVX, NN, NC, PL, V.I;
- Lưu: VT, CN (2b). Tuấn

KT. THỦ TƯNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 466/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


585

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117