Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 44/2005/QĐ-HĐNTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng nghiệm thu nhà nước Người ký: Phạm Quang Dự
Ngày ban hành: 16/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2005/QĐ-HĐNTNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NTNN CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Căn cứ Lụât Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 17/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Lọc dầu Dung Quất số 1;
Căn cứ Quyết định số 211/2003/QĐ-TTg ngày 14/10/2003 của Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-HĐNTNN ngày 11/12/2003 của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về việc ban hành Qui chế làm việc của Hội đồng;
Căn cứ công văn số 2321/HĐNTNN ngày 11/11/2005 của Chủ tịch HĐNTNN các công trình xây dựng uỷ quyền cho Phó Chủ tịch HĐNTNN - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng;
Xét đề nghị của ông Uỷ viên thường trực HĐNTNN tại công văn số 386/HĐNTNN ngày 27/09/2005 về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐNTNN công trình: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với giá trị: 1.618.853.000 đồng (Một tỷ sáu trăm mười tám triệu tám trăm năm mươi ba ngàn đồng).

Chi tiết xem phụ lục kèm theo.

- Nguồn kinh phí: Lấy từ Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã được phê duyệt tại Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 17/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Ông Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm chuyển toàn bộ kinh phí hoạt động của Hội đồng theo dự toán được phê duyệt tại Điều 1 quyết định này cho Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng để quản lý tài chính và chi phí cho các hoạt động của Hội đồng.

Điều 3: Ông Uỷ viên thường trực Hội đồng có trách nhiệm quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng, chi theo dự toán được duyệt và tuân thủ theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành.

Điều 4: Các Ông Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Uỷ viên thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Trưởng Ban QLDA Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM


 
Phạm Quang Dự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2005/QĐ-HĐNTNN ngày 16/12/2005 Phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng NTNN. Công trình: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các Công trình xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.778

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3