Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2002/QĐ-UB vi chỉnh kế hoạch XDCB đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Thanh Trì tại Quyết định 06/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 44/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 27/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC VI CHỈNH KẾ HOẠCH XDCB ĐÃ GIAO CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ UBND HUYỆN THANH TRÌ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2002/QĐ-UB NGÀY 22/01/2002 CỦA UBND THÀNH PHỐ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho các cấp, các ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố Hà Nội.
Xét đề nghị của giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại tờ trình số 232/TTr-KH&ĐT ngày 21/3/2002

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Vi chỉnh biểu giao vòng 1 danh mục kế hoạch thực hiện các dự án XDCB của UBND Thành phố cho UBND huyện Thanh Trì và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội theo biểu phụ lục đính kèm.

 Điều 2 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các sở : Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, UBND huyện Thanh Trì, Giám đốc kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hoàng Văn Nghiên

ĐIỀU CHỈNH BIỂU GIAO VÒNG 1 DANH MỤC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XDCB NĂM 2002 ĐÃ GIAO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
(Kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-UB ngày 27/3/2002 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục dự án

Địa điểm

xây dựng

Thời gian

KC-HT

Nặng lực

thiết kế

KH năm 2002

Nguồn vốn

CT

hoàn thành

Năng lực

mới tăng

 

thêm

CT trọng

điểm

Chủ đầu tư

Chi chú

Tổng

Trong đó

XDCBTT

NQQH

ứng thưởng

vượt thu

ứng kho

bạc

số

XL

T.B

ODA

Trong nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Danh mục DA đã giao tại QĐ số 06/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu Dương Hà

Gia Lâm

2002

Tiêu 1026 ha

3378

2563

666

 

3378

 

 

 

1

 

 

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm - SNN

 

 

Điều chỉnh lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu Dương Hà

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm - SNN

 

 

GIAO BỔ SUNG VÒNG 1 DANH MỤC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XDCB NĂM 2002 NAY CHUYỂN GIAO : SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-UB ngày 27/3/2002 của UBND Thành phố Hà Nội)

   Đơn vị : Triệu đồng

 

 

Địa điểm

Thời gian

Nặng lực

KH năm 2002

Nguồn vốn

CT

Năng lực

CT trọng

 

 

TT

Danh mục dự án

xây dựng

KC-HT

thiết kế

Tổng

Trong đó

XDCBTT

NQQH

ứng thưởng

ứng kho

hoàn thành

mới tăng

điểm

Chủ đầu tư

Chi chú

 

 

 

 

 

số

XL

T.B

ODA

Trong nước

 

vượt thu

bạc

 

 

thêm

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo nâng cấp trạm bơm tiêu Dương Hà

Gia Lâm

2002

Tiêu 1026 ha

3378

2563

666

 

3378

 

 

 

1

 

 

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm - SNN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2002/QĐ-UB vi chỉnh kế hoạch XDCB đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Thanh Trì tại Quyết định 06/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172