Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 42/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 24/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC VỰC MẤU, TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ huy PCLB Trung ương, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 03/4/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2227/TTr-SNNCCTL ngày 22/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung của Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An như sau:

- Địa điểm xây dựng: Điều chỉnh lại là "Công trình hồ chứa nước Vực Mấu có khu vực đầu mối ở xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, khu vực lòng hồ ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An".

- Điều chỉnh cụm từ "Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An" tại Quyết định và Quy trình kèm theo thành: "Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An" (do đổi tên công ty).

- Tại Điều 3, Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh thêm: Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai (do điều chỉnh địa giới hành chính).

- Tại Mục 2, Điều 1, Chương I của Quy trình: “Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993; Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng chống lụt bão ngày 08/3/1993” điều chỉnh lại là “Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013”.

- Tại mục 1, Điều 8, Chương II: “Khi mực nước hồ đạt +22,72m và đang lên, công ty Thủy lợi Bắc phải vận hành tối đa tràn xả lũ, thông báo với UBND huyện Quỳnh Lưu biết để triển khai ngay phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh" điều chỉnh lại là "Khi mực nước hồ đạt +22,72m và đang lên, công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc phải vận hành tối đa tràn xả lũ, thông báo với UBND thị xã Hoàng Mai và UBND huyện Quỳnh Lưu biết để triển khai ngay phương án bảo vệ vùng hạ du hồ chứa, báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh”.

- Tại Điều 14, Chương V: “Công ty Thủy lợi Bắc phải thu thập, quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thủy văn khác theo Quy phạm, Tiêu chuẩn ngành 14TCN 49-86 và 14TCN 55-88” điều chỉnh lại là “Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An phải thu thập, quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thủy văn khác theo Quy phạm, Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8304: 2009 và TCVN 8414: 2010”.

- Tại Điều 18, Chương VI: “Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu” điều chỉnh lại là “Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu”.

- Tại mục 3, Điều 18, Chương VI: “Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu là trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Vực Mấu” điều chỉnh lại là “Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai là trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình hồ chứa nước Vực Mấu”.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão & TKCN tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.568

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57