Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2000/QĐ-UB về điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu Đoàn Ngoại giao tại Hà nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 40/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 20/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/2000

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ quyết định 39/2000/QĐ-UB ngày 20 tháng 4 năm 2000 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu Đoàn ngoại giao tại Hà nội - tỷ lệ 1/2000;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu Đoàn ngoại giao tại Hà nội tỷ lệ l/2000".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà nội, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Địa chính-Nhà đất, Xây dựng, Giao thông công chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kiến trúc sư trưởng thành phố, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND xã Xuân đỉnh Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THEO QUI HOẠCH CHI TIẾT TẠI KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI - TỶ LỆ 1/2000
(Ban hành kèm theo quyết định 40/2000/QĐ-UB, ngày 20 tháng 4 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều l: Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng , sử đụng các công trình theo đúng qui hoạch chi tiết khu Đoàn ngoại giao tại Hà nội đã được phê duyệt tại Quyết định 39/2000/QĐ-UB ngày 20 tháng 4 năm 2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội.

Điều 2: Ngoài những qui định trong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng tại khu Đoàn Ngoại giao còn phải tuân theo những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3:Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ này phải được Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Điều 4: UBND thành phố giao cho UBND huyện Từ Liêm, UBND xã Xuân Đỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch tại khu Đoàn Ngoại giao; phối hợp với Kiến trúc sư trưởng thành phố và các Sở, Ban, Ngành chức năng để hướng dẫn các chủ đầu tư và nhân dân thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5:

1. Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu Đoàn ngoại giao tại Hà nội:

 Phía Bắc giáp làng Xuân Đỉnh.

 Phía Tây giáp đường quy hoạch dự kiến nối từ đường Thăng Long xuống phía Nam thành phố.

- Phía Nam giáp với đường quy hoạch dự kiến mở, nối khu vực phát triển phía Tây thành phố với trung tâm mới của Thủ đô Hà nội.

 Phía đông giáp với khu doanh trại quân đội.

2. Tổng diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch là 62,8 ha. Quy hoạch chi tiết khu Đoàn ngoại giao được phân chia thành các khu chức năng như sau:

A. Khu Ngoại giao đoàn: diện tích gồm: 540.286m2. Gồm:

- Đất trụ sở đại sứ và TCQT: Diện tích: 100.173m2 Ký hiệu: SQ

- Nhà ở cao tầng:  Diện tích: 66.593m2 Ký hiệu: CT

- Nhà ở biệt thự: Diện tích: 51.469m2 Ký hiệu: BT

- Cây xanh, hồ nước: Diện tích: 59.181m2 Ký hiệu: CX

- Nhà trẻ, mẫu giáo: Diện tích: 6.464m2 Ký hiệu: NT

- Đường & bãi ô tô: Diện tích: 193.207m2

- Công trình dịch vụ công cộng: Diện tích: 54.033m2 Ký hiệu: CC

- Trạm xử lý nước: Diện tích: 4.495m2 Ký hiệu: ĐMKT2

- Trạm biến thế điện: Diện tích: 4.671m2 Ký hiệu: ĐMKT1

B. Khu vực nằm trong khu trung tâm thành phố mới: diện tích: 87.714m2. Gồm:

- Các tổ chức Quốc tế Diện tích: 33.606m2 Ký hiệu: QT.

- Nhà ở cao tầng Diện tích: 46.756m2 Ký hiệu: NO

- Nhà trẻ mẫu giáo Diện tích: 7.352m2 Ký hiệu: NT

Điều 6: Đất trụ sở đại sứ quán và tổ chức Quốc tế:

 Qui mô khu đất xây dựng khoảng : 100.173m2.

- Ký hiệu : SQ1 - SQ4.

- Mật độ xây dựng : 30%

- Hệ số sử dụng đất : 0,9

- Yêu cầu về qui hoạch: các đại sứ quán được xây dựng trên 4 lô đất, tầng cao trung bình khoảng 3 tầng.

- Chức năng: khu vực này xây dựng các trụ sở làm việc và giao dịch của các đại sứ quán.

Điều 7: Đất nhà ở cao tầng thuộc khu Ngoại giao đoàn:

- Qui mô khu đất xây dựng khoảng : 66.593m2.

- Ký hiệu : CT1 - CT3.

- Mật độ xây dựng : 20,58%

- Hệ số sử dụng đất : 1,79

- Yêu cầu về qui hoạch: tầng cao trung bình khoảng 8,7 tầng.

- Chức năng: khu vực này xây dựng các nhà ở cao tầng kiểu căn hộ cho thuê.

Điều 8: Đất nhà ở biệt thự:

- Qui mô khu đất xây dựng khoảng : 51.469m2.

- Ký hiệu : BT1 - BT7.

- Mật độ xây dựng : 11,90%

- Hệ số sử dụng đất : 0,24.

- Yêu cầu về qui hoạch: chiều cao xây dựng trung bình khoảng 2 tầng, với qui mô dự tính 1.000M2 đất/1 biệt thự.

- Chức năng: khu vực này xây dựng các nhà ở biệt thự dành cho các Đại sứ, Trưởng các tổ chức Quốc tế và tương đương.

Điều 9: Diện tích cây xanh, hồ nước:

- Qui mô khu đất xây dựng khoảng : 59,181m2

Trong đó: Diện tích đất trồng cây là: 36.143m2 diện tích hồ nước là: 23.038m2

- Ký hiệu : CX; H

Điều 10: Đất nhà trẻ, mẫu giáo: gồm hai nhà trẻ: một nhà trẻ thuộc khu ngoại giao đoàn và một nhà trẻ thuộc khu vực nằm trong khu trung tâm thành phố mới.

- Qui mô khu đất xây dựng : 13.816m2

- Ký hiệu : NT1, NT2

- Mật độ xây dựng : 20,55%

- Hệ số sử dụng đất : 0,41

- Yêu cầu qui hoạch: chiều cao xây dựng trung bình của hai nhà trẻ là khoảng 2 tầng

- Chức năng: khu đất xây dựng nhà trẻ mẫu giáo để phục vụ cho con em cán bộ nước ngoài công tác tại Việt nam.

Điều 11: Đất đường và bãi đỗ xe ô tô: bao gồm đường thành phố, đường khu vực và quảng trường, bãi đỗ xe

- Qui mô khu đất xây dựng : 193.207m2

- Cốt nền mặt đường: Cao độ mặt đường cao nhất: 6,95m

Cao độ mặt đường thấp nhất: 6,70m

- Độ dốc dọc trung bình: 0,02%

- Độ dốc ngang trung bình: 2%

Điều 12: Đất công trình dịch vụ công cộng: được xây dựng trên 5 lô đất:

- Qui mô khu đất xây dựng khoảng : 54.033m2

- Ký hiệ u : CC1, CC5 .

- Mật độ xây dựng : 21,54%

- Hệ số sử dụng đất : 0,54

- Yêu cầu qui hoạch : chiều cao xây dựng trung bình của công trình là khoảng 2,5 tầng.

- Chức năng: là khu xây dựng các dịch vụ công cộng phục vụ cho hoạt động của toàn bộ khu Ngoại giao đoàn.

Điều 13: Khu đầu mối kỹ thuật gồm: trạm xử lý nước thải và trạm biến thế điện:

- Qui mô khu đất xây dựng khoảng : 9. 166m2

- Ký hiệu : ĐMKT1, ĐMKT2

- Mật độ xây dựng : 30%.

- Hệ số sử dụng đất : 0,3

- Yêu cầu qui hoạch: chiều cao trung bình của các công trình kỹ thuật đầu mối là 1 tầng.

Điều 14: Khu các tổ chức Quốc tế:

- Qui mô khu đất xây dựng khoảng : 33.606m2

- Ký hiệu : QT

- Mật độ xây dựng : 56,16%

- Hệ số sử dụng đất : 2,80

- Yêu cầu qui hoạch: khu thương mại giao dịch quốc tế được xây dựng với tầng cao trung bình khoảng 5 tầng.

- Chức năng: trong khu vực này xây dựng các loại công trình trụ sở làm việc, các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, các cơ sở ngân hàng, tài chính quốc tế.

Điều 15: Đất xây dựng nhà ở cao tầng thuộc khu trung tâm thành phố mới:

- Qui mô khu đất xây dựng khoảng : 46.756m2

- Ký hiệu : NO1, NO2, NO3.

- Mật độ xây dựng : 21,16 %

- Hệ số sử dụng đất : 1,74

- Yêu cầu qui hoạch : tầng cao trung bình của khu nhà ở cao tầng khoảng 8,21 tầng.

- Chức năng: trong khu vực này xây dựng các nhà ở cao tầng kiểu căn hộ, phần khối thấp tầng có thể kết hợp làm cửa hàng hoặc văn phòng giao dịch.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 17: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng, căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết được duyệt và qui định của điều lệ này để hướng dẫn thực hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Điều 18: Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 19: Đồ án quy hoạch chi tiết khu Đoàn ngoại giao Hà nội tỉ lệ 1/2000 được lưu trữ tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, kiểm tra, giám sát và thực hiện:

- UBND Thành phố Hà Nội.

- Văn phòng KTST Thành phố.

- Sở Địa chính - Nhà đất

- Sở Xây dựng

- UBND huyện Từ Liêm

- Tổng công ty Xây dựng Hà nội.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2000/QĐ-UB về điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu Đoàn Ngoại giao tại Hà nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1