Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 39/2001/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 09/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2001/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/ 5/ 1998 và Nghị định số 179/1999/NĐ/CP ngày 30/ 12/ 1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình để thực hiện nội dung quản lý quy hoạch lưu vực sông theo Điều 64 Luật Tài nguyên nước, cụ thể là:

- Lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện quy hoạch lưu vực sông Hồng- Thái Bình, bảo đảm quản lý thống nhất quy hoạch lưu vực với địa bàn hành chính;

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan của các Bộ, ngành và địa phương trong việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước của lưu vực sông Hồng- Thái Bình và trong việc lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện các quy hoạch lưu vực sông nhánh thuộc hệ thống sông Hồng- Thái Bình;

- Kiến nghị việc giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước trong lưu vực sông Hồng-Thái Bình.

Điều 2 . Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng Thái Bình gồm các thành viên sau đây:

- Trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;

- Phó trưởng ban: Cục trưởng Quản lý nước và công trình thuỷ lợi;

- Các uỷ viên: Lãnh đạo các Cục Quản lý nuớc và công trình thuỷ lợi, Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, lãnh đạo Viện Quy hoạch thuỷ lợi.

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Hồng-Thái Bình làm uỷ viên.

- Mời lãnh đạo các Cục, Vụ có liên quan đến quản lý tài nguyên nước thuộc các Bộ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Công nghiệp, Thuỷ sản, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng, Tổng Cục Khí tượng-Thuỷ văn làm uỷ viên;

Điều 3. Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình có Văn phòng đặt tại Viện Quy hoạch Thuỷ lợi là cơ quan sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định tại điều 1 quyết định này. Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi kiêm Chánh Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình.

Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình được sử dụng con dấu riêng theo khuôn mẫu quy định.

Biên chế của Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình tính trong biên chế của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi.

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình và của Văn phòng bố trí trong kinh phí hàng năm của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi.

Điều 4. Giao Cục Quản lý nước và công trình Thuỷ lợi chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi soạn thảo quy chế hoạt động của Ban Quản lý lưu vực sông Hồng-Thái Bình, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê chuẩn.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Cục trưởng Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi, Cục trưởng cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng-Thái Bình và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2001/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/04/2001 về việc thành lập Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.297

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!