Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 359-UB-ĐTNT năm 1964 ban hành điều lệ xây dựng và quản lý các công trình cấp nước của Chủ nhiệm Uỷ ban kiến thiết Nhà nước

Số hiệu: 359-UB-ĐTNT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước Người ký: Nguyễn Đức Thụy
Ngày ban hành: 30/04/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 359-UB-ĐTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 1964 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

 CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào nghị định số 985-TTg ngày 03-7-1956 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc quản lý và xây dựng các nhà máy nước;
Căn cứ vào chức năng của Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước;
Căn cứ vào kiến nghị của hội nghị tổng kết nhà máy nướcc toàn miền Bắc họp vào ngày 07-11-1963;
Căn cứ vào đề nghị của Bộ Kiến trúc và Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này bản điều lệ xây dựng và quản lý các công trình cấp nước

Điều 2. - Điều lệ này áp dụng cho những công trình cấp nước dân dụng.

Điều 3. - Điều lệ này thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1964.

 

 

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM


 


Trần Đại Nghĩa

 

ĐIỀU LỆ

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

Mục đích bản điều lệ này là để quy định một số nguyên tắc cơ bản về việc xây dựng và quản lý các nguồn nước, các đường ống nước một cách hợp lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Các sông ngòi, suối, các hồ, đập chứa nước được dùng làm nguồn cung cấp nước ăn và sản xuất, các công trình nhà máy nước được xây dựng mới, mở rộng, khôi phục và việc quản lý các công trình trên đây đều tiến hành theo bản điều lệ này.

I. PHƯƠNG CHÂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

Điều 1. – Phương châm, nguyên tắc xây dựng và quản lý các công trình cấp nước phù hợp với phương châm, xây dựng và quản lý thành phố là phục vụ công nghiệp, phục vụ sản xuất và phục vụ nhân dân lao động.

Điều 2. - Việc xây dựng các công trình cấp nước phải tuân theo những nguyên tắc sau đây:

a) Khi xác định nguồn nước ăn, trước tiên phải tìm nguồn nước rẻ tiền, khối lượng và chất lượng nước bảo đảm.

b) Việc chọn nguồn nước phải được tiến hành đồng thời với việc chọn địa điểm công nghiệp, địa điểm xây dựng thành phố.

c) Phương án được chọn phải đạt yêu cầu bảo đảm vệ sinh thích dụng và rẻ tiền, thời gian thi công ngắn, quản lý tiết kiệm.

d) Khi thiết kế và thi công các công trình mới phải nắm vững nguyên tắc giản đơn, tiết kiệm (triệt để lợi dụng cơ sở cũ, thiết bị cũ).

đ) Chỉ được quyết định chọn địa điểm nguồn nước, sau khi đã được Bộ Y tế đi kiểm tra chất nước trong một thời gian tối thiểu một năm và công nhận đủ tiêu chuẩn. Sau khi nhiệm vụ thiết kế và mẫu nước đã được duyệt thì mới được chuẩn bị thi công. Bộ Y tế tiếp tục theo dõi lập khu vực bảo vệ vệ sinh và quy định biện pháp xử lý nước về phương diện lý hóa và xử lý vi trùng.

Điều 3. – Việc quản lý và kinh doanh các nhà máy nước phải theo nguyên tắc và phương hướng sau đây:

a) Nhà máy nước phục vụ cho sinh hoạt, đồng thời phục vụ cho sản xuất… là một loại xí nghiệp công trình thị chính kinh doanh theo chế độ hạch toán, có nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước tốt, nhiều và rẻ cho người tiêu dùng.

b) Trong việc quản lý kinh doanh và sản xuất của các nhà máy nước, phải không ngừng phấn đấu nâng cao nâng suất, cải tiến thiết bị, đơn giản động tác, giảm nhẹ biên chế, hạ thấp giá thành và giá bán.

c) Nhà máy nước chuyên dụng công nghiệp có đường ống riêng để dùng cho sinh hoạt của công nhân, viên chức phải cung cấp nước đủ tiêu chuẩn về hóa học và đã được khử trùng theo sự hướng dẫn của cơ quan y tế.

Điều 4. – Giá nước cung cấp cho nhân dân, các cơ quan xí nghiệp do Ủy ban hành chính thành phố, tỉnh đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ duyệt; Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định sau khi đã hỏi ý kiến Bộ Kiến trúc, Bộ Tài chính.

Điều 5. - Các khu vực có nguồn nước, kênh đào, dẫn nước khu bể lắng, bể lọc, trạm bơm, đều phải có nội quy vệ sinh và thực hiện khu vực bảo vệ vệ sinh theo đúng điều lệ “Bảo vệ nguồn nước” do Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước ban hành.

Điều 6. – Các Sở, Ty Y tế tỉnh, thành phố, các phòng kiểm nghiệm của nhà máy phải định kỳ kiểm tra chất nước, bảo đảm nước dùng trong sinh hoạt và trong sản xuất đúng tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 7. – Khi phát hiện nơi nào trong hệ thống cung cấp nước mạch bị nhiễm trùng, Sở, Ty Y tế có quyền ra lẹnh cho nhà máy nước đình chỉ việc phân phối nước ăn và khẩn trương tiến hành mọi biện pháp sửa chữa tẩy uế, sát trùng và chỉ được tiếp tục phân phối nước khi đã được Sở, Ty Y tế kiểm tra lại và xác định là nước tốt.

II. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

Căn cứ vào nghị định số 985-TTg ngày 3-7-1956  của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của Ủy ban Kiến thiết cơ bản của Nhà nước, sự phân công quản lý các công trình cấp nước quy định như sau:

Điều 8. – Các công trình cấp nước ở các thành phố hay thị xã thuộc quyền chỉ đạo về mọi mặt sản xuất, kinh doanh, bảo vệ của Ủy ban hành chính thành phố hay Ủy ban hành chính tỉnh. Các Sở, Ty Kiến trúc (hay Thị chính) chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất và quản lý về mặt chuyên môn.

Điều 9. – Bộ Y tế đề ra những biện pháp, thể lệ, tiêu chuẩn để đảm bảo chất nước về mặt vi trùng, lý hóa, và bảo vệ các nguồn nước, tổ chức đào tạo cán bộ kiểm nghiệm cho các nhà máy nước.

Sở, Ty Y tế kiểm tra thường xuyên công tác của phòng kiểm nghiệm nước, chịu trách nhiệm trước Ủy ban hành chính địa phương về mặt chất lượng nước.

Điều 10. – Bộ Kiến trúc khảo sát các nguồn nước, thiết kế, thi công các nhà máy nước dân dụng và công nghiệp, hướng dẫn quản lý kỹ thuật và quản lý kinh doanh, tổng kết kinh nghiệm xây dựng cơ bản và quản lý các nhà máy nước.

Điều 11. – Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước tổ chức việc theo dõi tình hình giải quyết vấn đề nước phục vụ sản xuất và nước ăn do các hệ thống cấp nước cung cấp. Căn cứ vào yêu cầu xây dựng và mở rộng của các thành phố Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước phối hợp với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp kế hoạch mở rộng xây dựng mới hàng năm về cấp nước và kiến nghị vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành này; nghiên cứu những biện pháp để nâng cao chất lựơng và số lượng sản phẩm nước; xét duyệt thiết kế nhà máy nước; phối hợp với Ủy ban Khoa học Nhà nước, Bộ Y tế ban hành điều lệ và nghiên cứu khoa học về vấn đề nước ăn và nước dùng trong sản xuất.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 359-UB-ĐTNT năm 1964 ban hành điều lệ xây dựng và quản lý các công trình cấp nước của Chủ nhiệm Uỷ ban kiến thiết Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.200
DMCA.com Protection Status