Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 352-QĐ/LB năm 1974 ban hành tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế trường dạy nghề TC.74 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng- Bộ Lao động

Số hiệu: 352-QĐ/LB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Xây dựng Người ký: Phan Văn Hựu, Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 09/07/1974 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG-BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 352-QĐ/LB

Hà Nội , ngày 09 tháng 07 năm 1974 

  

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM THIẾT KẾ TRƯỜNG DẠY NGHỀ TC.74

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 172-CP ngày 01-11-1978 ban hành Điều lệ tổ chức và họat động của Hội đồng CHính phủ và bản quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ nhu cầu công tác xây dựng cơ bản và công tác nghiên cứu tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế;
Căn cứ vào bản quy chế tạm thời về trường dạy nghề của Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bản tiêu chuẩn và quy phạm để thiết kể trường dạy nghề số TC.74.*

Điều 2.- Bản tiêu chuẩn và quy phạm này áp dụng vào việc thiết kế xây dựng mới và sửa chữa các ngôi nhà và công trình trường dạy nghề trong phạm vi cả nước.

Điều 3.- Nhưng quy định trước đây trái với những quy định trong bản tiêu chuẩn quy phạm này đều không còn hiệu lực.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1975.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 

Phan Văn Hựu

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
 
 

 
Nguyễn Văn Phương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 352-QĐ/LB năm 1974 ban hành tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế trường dạy nghề TC.74 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng- Bộ Lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.562
DMCA.com Protection Status