Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 344/QĐ-UBND quy hoạch chi tiết 1 500 nghĩa trang cán bộ trung cao cấp Bình Định 2016

Số hiệu: 344/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 03/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 NGHĨA TRANG CÁN BỘ TRUNG CAO CẤP CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 458/TTr-UBND ngày 31/12/2015 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 27/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng với các nội dung như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang cán bộ trung cao cấp của tỉnh

2. Địa điểm, ranh giới và phạm vi nghiên cứu: Thuộc thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, giới cận:

- Phía Bắc giáp: Suối tự nhiên và KCN Long Mỹ;

- Phía Nam giáp: Suối Cau;

- Phía Tây giáp: Khu công nghiệp Long Mỹ;

- Phía Đông giáp: Suối tự nhiên.

Tổng diện tích quy hoạch khoảng 30,68 ha.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Quy hoạch tạo quỹ đất đầu tư xây dựng nghĩa trang.

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo theo tiêu chuẩn môi trường.

- Làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất toàn khu

STT

THÀNH PHẦN

DIN TÍCH (m2)

TỶ L(%)

A

ĐT XÂY DNG MỚI

241.492,00

100,00

1

Đất chôn mộ mới

112.971,00

46,78

2

Đất công cộng, dịch vụ

12.989,10

5,38

3

Đất cây xanh, mặt nước

58.839,00

24,36

4

Đt giao thông

51.831,00

21,46

5

Đất taluy, HTKT

4.861,90

2,02

B

ĐT HIỆN TRẠNG CẢI TẠO

65.403,00

 

1

Núi Đỏ (Đất cây xanh cảnh quan cn bảo vệ)

35.389,30

 

2

Đất nghĩa trang xã hiện trạng cải tạo

30.013,70

 

 

TNG CỘNG DIỆN TÍCH QH = A + B

306.895,00

 

5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền:

- Giải pháp san nền: Dựa vào địa hình tự nhiên, xác định hướng dốc từ núi dc dần ra đường trục chính.

- San nền trên cơ sở san gạt cân bằng đào đắp tại chỗ. Cao độ san nền cao nhất là 40.65m, cao độ san nền thấp nhất: 27.9m

b) Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Tuyến đối ngoại ĐS1 lộ giới 26m (4m-7m-4m-7m-4m) đấu nối vào đường trục khu công nghiệp Long Mỹ.

- Giao thông nội bộ: Lộ giới đường ĐS2 là 12m (2m-8m-2m), lộ giới đường ĐS3 là 10m (1,5m-7m-1,5m); lộ giới đường ĐS3’ là 8,5m (7m - 1,5m); lộ giới đường ĐS4’ là 4,25m (3,5m - 0,75m) và lộ giới đường ĐS5 là 7m (0-7m-0).

c) Cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ sui hiện trạng và giếng khoan cấp cho hồ chứa phục vụ sinh hoạt, tưới cây.

- Tổng lưu lượng, nước tưới Q = 32,5 m3/ngày-đêm. Tổng công suất thiết kế cấpớc sinh hoạt Qsh = 3 m3/ngày-đêm.

d) Cấp điện:

- Nguồn điện đấu nối từ đường dây 22KV chạy trên trục chính KCN Long Mỹ.

- Tổng nhu cầu sử dụng điện: 50 kW.

- Đường dây 0,4KV sinh hoạt bố trí đi nổi và chiếu sáng bố trí đi chìm dọc theo các tuyến giao thông nội bộ.

đ) Thoát nưc mưa:

- Nước mưa được thu gom qua các hố ga tập trung về các trục đưng chính và đấu nối về các điểm xả vào suối hiện trạng.

- Kết cấu: Hệ thống thoát nước chính sử dụng mương hở, B500 - B200.

e) Vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ tại công trình bằng hầm phân tự hoại trước khi thoát ra hệ thng thoát nước chung. Tng lưu lượng nước thải: 2 m3/ngày.

- Để đảm bảo không gây ô nhiễm cho nguồn nước ngầm của khu vực, trong bước lập dự án đầu tư phải quy định việc táng người chết trong huyệt mộ kim tĩnh bằng bê tông xi măng, không chôn trực tiếp vào đất.

- Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển về bãi xử lý chung của thành ph Quy Nhơn.

6. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch: Kèm theo hồ sơ của đồ án quy hoạch.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trưng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP: CN, VX;
- Lưu: VT, K14, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang cán bộ trung cao cấp của tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.203

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!