Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2006/QĐ-UB phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao (thuộc Khu Liên hợp thể thao) Quốc gia) - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 32/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 21/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 KHU THỂ THAO NGOÀI TRỜI VÀ KHU DỊCH VỤ THỂ THAO (THUỘC KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA)
Địa điểm: Xã Mễ Trì và Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ công văn số 6807/VPCP-VX ngày 23/11/2005 của Văn phòng Chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia để bàn giao khoảng 07ha đất cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thực hiện việc xây dựng Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 56/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể thao Quốc gia - tỷ lệ 1/2000;
- Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 277/TTr-QHKT ngày 9/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao (thuộc Khu Liên hợp thể thao) Quốc gia) - tỷ lệ 1/2000, do Viện Quy hoạch đô thị nông thôn (Bộ Xây dựng) lập tháng 3/2006, với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Vị trí, ranh giới, quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí: Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao nằm phía Đông Nam Khu Liên hợp thề thao Quốc gia, thuộc địa phận xã Mỹ Đình và Mễ Trì - huyện Từ Liêm.

b. Ranh giới. Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch được giới hạn như sau:

- Phía Bắc và phía Tây - Tây Nam giáp chỉ giới của đường trục chính thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia.

- Phía Nam giáp Bãi đỗ xe.

- Phía Đông Nam giáp ô đất Trạm điện 110 KV Mỹ Đình.

- Phía Đông - Đông Bắc giấp chỉ giới đường quy hoạch 40m dự kiến.

c. Quy mô khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Khoảng 17,23ha (17.230m2).

2- Mục tiêu và nhiệm vụ:

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 6807/VPCP-VX ngày 23/11/2005: Cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia để bàn giao khoảng 07ha đất cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thực hiện việc xây dựng Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại công văn số 2661/UB-XDĐT ngày 24/8/2005.

- Xác định vị trí và ranh giới khu đất bố trí Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, chức năng công trình trong khu đất đảm bảo gắn kết hài hoà không gian, cảnh quan kiến trúc với các chức năng và công trình trong tổng thể Khu Liên hợp thề thao Quốc gia và các công trình lân cận; Không làm ảnh hưởng lớn đến các chức năng công trình thể thao ngoài trời và dịch vụ thể thao; Không làm ảnh hưởng đến diện tích, ranh giới và chỉ tiêu quy hoạch của các chức năng khác đã được xác định trong quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (ngoài ranh giới nghiên cứu điều chỉnh của đồ án quy hoạch này); Khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu đất với các khu chức năng khác phù hợp với quy hoạch Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã được phê duyệt và các dự án lân cận có liên quan.

- Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong khu đất.

- Góp phần sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể thao Quốc gia.

3- Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Trong ranh giới nghiên cứu có diện tích khoảng 17,23ha điều chỉnh như sau:

3.1- Ô đất có ký hiệu 2B theo quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã phê duyệt năm 1999, có chức năng là Khu dịch vụ thể thao, nay điều chỉnh thành chức năng Khu thể thao ngoài trời.

3.2- Ô đất cố ký hiệu 1C theo quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã phê duyệt năm 1999 có chức năng là Khu thể thao ngoài trời, nay điều chỉnh thành các chức năng: Khu thể thao ngoài trời, Khu dịch vụ thể thao và Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Trong đó có khoảng 07ha để xây dựng Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

3.3- Đất đường quy hoạch phân chia hai lô đất 2B, 1C và đất bãi đỗ xe (có ký hiệu P) nằm phía Đông Khu dịch vụ thể thao (theo quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã phê duyệt năm 1999), nay giữ nguyên mục đích sử dụng.

3.4- Vị trí ô đất dự kiến lập dự án xây dựng Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam nằm phía Nam ô đất 1C, nay điều chỉnh với ký hiệu là 1C3.

4. Nội dung quy hoạch sau điều chỉnh:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

STT

Hạng mục

Ký hiệu ô đất

Diện tích đất (ha)

Mật độ XD (%)

Tầng cao (%)

Hệ số SD đất (lần)

1

Khu thể thao ngoài trời

2B

3,56

16

1

0,16

 

1C1

4,7

1

1

0,01

2

Khu dịch vụ thể thao

1C2

0,6

50

3

1,5

3

TT đào tạo bóng đá trẻ VN

1C3

7,24

3

3

0,09

4

Đất đường giao thông + bãi đỗ xe

GT + P

1,13

 

 

 

 

Tổng cộng

 

17,23

 

 

 

Ghi chú: Mật độ xây dựng trong bảng trên được tính toán đối với diện tích xây dựng công trình có mái che.

4.1. Khu thể thao ngoài trời: Diện tích khoảng 8,26ha, bố trí ở phía Bắc của khu đất, phân chia làm hai khu vực:

+ Khu vực phía Bắc đường quy hoạch (có diện tích » 3,56ha), bố trí 2 cụm sân thi đấu tennis, biểu tượng thể thao và cây xanh, vườn hoa.

+ Khu vực phía Nam đường quy hoạch (có diện tích » 4,70ha): Bố trí các sân tập tennis, golf, sân tập bóng rổ, cây xanh vườn hoa...

4.2- Khu dịch vụ thể thao: Diện tích khoảng 0,6ha, bố trí ở phía Tây, giáp đường trục trung tâm vào trung tâm Khu Liên hợp thể thao Quốc gia. Tại đây bố trí công trình dịch vụ thể thao phục vụ chung cho cả Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và khu vực.

4.3- Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam: Diện tích khoảng 7,24ha, bố trí ở phía Nam của khu đất. Tại đây bố trí các sân tập bóng đá, bóng chuyền, tennis, nhà hiệu bộ, học tập, ký túc xá...

5- Các nội dung khác ngoài ranh giới điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết này vẫn giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã phê duyệt.

Điều 2:

- Giao Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao (thuộc Khu Liên hợp thề thao Quốc gia) - tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định phê duyệt; Trên cơ sở Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao - tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, tiếp tục hướng dẫn Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và cho phép chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

- Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý việc xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở; Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND các xã Mỹ Đình và Mễ Trì; Giám đốc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2006/QĐ-UB ngày 21/03/2006 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao (thuộc Khu Liên hợp thể thao) Quốc gia) - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31