Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2006/QĐ-UBND Ban hành đơn giá đo đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 31/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 30/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 30 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CHÍNH QUY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày ;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định về hệ thống thang bảng lương trong công ty nhà nước, Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC ngày của Tổng cục Địa chính và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán đo đạc;
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TCĐC ngày 24/9/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác đo đạc bản đồ;
Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường - Tài chính tại Tờ trình số 657/LN ngày và Báo cáo số 24/BC-STP ngày của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy, đo đạc lập bản vẽ ranh giới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Xây dựng lưới khống chế tọa độ (địa chính) và tiếp điểm:

  Đvt : đồng VN

TT

Loại khó khăn

Đơn vị tính

Địa chính I

Địa chính II

Tiếp điểm I

Tiếp điểm II

1

Khó khăn 1

ha

2.163.486

1.204.109

290.343

73.913

2

Khó khăn 2

ha

2.566.679

1.380.386

341.989

88.000

3

Khó khăn 3

ha

3.084.225

1.689.505

403.473

95.834

4

Khó khăn 4

ha

3.815.963

2.057.340

490.498

109.923

5

Khó khăn 5

ha

4.927.994

2.388.663

605.010

123.981

2. Đo đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy:

  Đvt : đồng VN

TT

Loại khó khăn

Đơn vị tính

Bản đồ

1/ 500

Bản đồ

1/1000

Bản đồ

1/2000

Bản đồ

1/5000

1

2

3

4

5

6

Khó khăn 1

Khó khăn 2

Khó khăn 3

Khó khăn 4

Khó khăn 5

Khó khăn 6

ha

ha

ha

ha

ha

ha

4.394.643

5.125.388

6.508.656

7.888.573

9.368.403

11.408.898

1.649.990

1.965.991

2.078.385

2.740.164

3.465.983

4.220.041

501.259

678.037

726.149

908.009

118.022

154.015

190.210

232.232

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quyết định này quy định đơn giá làm cơ sở cấp phát, quyết toán kinh phí để thực hiện:

a) Xây dựng lưới khống chế tọa độ và tiếp điểm; đo đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo các phương án kinh tế kỹ thuật được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt.

b) Đo đạc lập bản đồ hiện trạng thửa đất phục vụ vào mục đích: giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho các dự án đã được phê duyệt.

2. Khi đo đạc các dự án, đơn vị đo đạc được đo hết cả thửa đất mà thửa đất đó chỉ có một phần nằm trong dự án nhằm phục vụ cho việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, giao quyền sử dụng phần đất còn lại.

3. Đơn giá đo đạc lập bản vẽ ranh giới cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu được thực hiện theo quyết định khác của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu và sử dụng phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Đơn giá đo đạc lập bản đồ quy định tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng cho các dự án thi công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kể từ ngày 01/10/2005.

2. Khi có sự thay đổi về: chế độ tiền lương, phụ cấp, đơn giá các thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ trong đo đạc lập bản đồ, đơn giá tại Quyết định này sẽ được điều chỉnh theo quy định.

Điều 4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai đến các sở, ngành, địa phương liên quan để thực hiện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2006/QĐ-UBND Ban hành đơn giá đo đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.525
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213