Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2006/QĐ-UB Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 31/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGŨ HIỆP - TỨ HIỆP - HUYỆN THANH TRÌ TỶ LỆ 1/500 (PHẦN QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT)
Địa điểm: Xã Ngũ Hiệp và xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Pháp lệnh thủ đô Hà Nội;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (Phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật);
- Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật) tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông công chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường & Nhà đất, Chủ tịch UBND Huyện Thanh Trì; Chủ tịch UBND các xã Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp; Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Thanh Trì, Giám đốc Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGŨ HIỆP - TỨ HIỆP HUYỆN THANH TRÌ, TỶ LỆ 1/500 (PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT)
(Ban hành theo Quyết định số 31/2006/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì - tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật) đã được phê duyệt theo Quyết định số 30/2006/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Ngoài những quy định trong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng trong Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật Nhà nước có liên quan.

Điều 3: Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ này phải được UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4: Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND Huyện Thanh Trì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc quản lý xây dựng tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp theo đúng quy hoạch được duyệt và qui định của pháp luật.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5: Vị trí, giới hạn, quy mô nghiên cứu:

- Vị trí: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tứ Hiệp và xã Ngũ Hiệp - huyện Thanh Trì nằm về phía Nam Thành phố Hà Nội thuộc địa phận hành chính hai xã Tứ Hiệp và Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì.

- Giới hạn:

+ Phía Bắc giáp đất canh tác xã Ngũ Hiệp.

+ Phía Tây và Tây Nam giáp khu dân cư, doanh trại quân đội và nhà máy Z179 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

+ Phía Đông và Đông Bắc giáp với đất canh tác xã Ngũ Hiệp.

+ Phía Đông Nam giáp với đường quy hoạch Vành đai IV dự kiến.

- Qui mô:

Tổng diện tích khu vực nghiên cứu là: 177.053 m2

trong đó:

- Diện tích khu đất sẽ xây dựng hạ long kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất là: 166.893 m2

- Diện tích đất tạm giao để làm đường vào thi công và để khớp nối hạ tầng kỹ thuật là: 10.160 m2.

Qui mô dân số theo quy hoạch khoảng: 4.000 người.

Điều 6: Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì được phân chia thành các khu chức năng như sau:

- Đất xây dựng nhà cao tầng kết hợp dịch vụ công cộng.

- Đất xây dựng nhà ở có vườn và biệt thự.

- Đất xây dựng nhà trẻ mẫu giáo.

- Đất xây dựng trường tiểu học.

- Đất xây dựng vườn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe.

- Đất đường giao thông.

(Diện tích đất của các khu chức năng được nêu chi tiết trong Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 (phần Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch Tổng mặt bằng).

Điều 7: Quy hoạch giao thông được xác định chi tiết trên bản vẽ QH-07A:

* Mạng lưới giao thông: Mạng đường của khu đấu giá quyền sử dụng đất được thiết kế khớp nối với tuyến đường nối từ đường quốc lộ 1A vào bãi đỗ xe tải phía Nam huyện Thanh Trì đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6600/QĐ-UB và cơ bản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt gồm các cấp đường: đường phân khu vực, đường nhánh và đường vào nhà.

+ Đường phân khu vực: Đường rộng 27m có mặt cắt ngang đường gồm: 4 làn xe cơ giới (3,75m x 4), hè môi bên rộng 6m. Đường rộng 25m có mặt cắt ngang gồm: 4 làn xe cơ giới (3,75m x 4), hè mỗi bên rộng 5m.

+ Đường nhánh: Các tuyến đường nhánh được thiết kế đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện trong các nhóm nhà ở, trường học, các công trình dịch vụ. Mặt cắt ngang đường rộng 13,5m ¸ 17,5m gồm 2 làn xe cơ giới (3,75 x 2), hè mỗi bên rộng 3m ¸ 5m.

+ Đường vào nhà: Được bố trí đến tận chân công trình nhằm phục vụ đi lại của dân cư trong khu vực và liên hệ được với mạng đường nhánh và đường phân khu vực. Mặt cắt ngang đường 10,5m ¸ 11,5m gồm lòng đường rộng 5,5m, hè mỗi bên rộng 2,5m ¸ 3,0m. Sẽ được xem xét cụ thể trong quá trình lập tổng mặt bằng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng tuyến đường.

* Bãi đỗ xe:

+ Tổng diện tích bãi đỗ xe trong khu dự án là: 5439m2.

+ Các công trình công cộng, cao tầng... cần thiết kế đủ diện tích chỗ đỗ xe (ngầm hoặc nổi) trong từng công trình, nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng theo quy mô của từng công trình.

* Chỉ giới đường đỏ của mạng đường chính theo quy hoạch cơ bản tuân thủ theo chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận ngày 2/4/2003 trong quá trình triển khai xây dựng tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh. Nếu cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế phải có sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

Điều 8: Qui hoạch hệ thống thoát nước mưa và San nền được xác định chi tiết trên bản vẽ QH-07B1 và QH-07E.

* San nền:

- Cao độ nền thấp nhất: +6.05m, cao nhất: +6.35m.

- Hướng dốc chính của nền về phía Đông, Đông Nam khu đất. 

* Thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước cho khu đất là hệ thống thoát nước riêng.

- Hướng thoát nước chính cho khu đất theo hướng từ Bắc xuống Nam và thoát ra mương tiêu Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp hiện có ở phía Đông Nam.

- Nước mưa của khu vực sẽ được thoát vào đường cống qui hoạch D 1250mm nằm trên đường Vành đai IV để thoát ra mương Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp.

- Đối với khu dân cư lân cận ở phía Tây khu đất cần xây dựng rãnh thoát nước ở vị trí giáp ranh nhằm giải quyết thoát nước cho khu vực này thoát vào hệ thống thoát nước của khu vực đấu giá quyền sử dụng đất.

- Trong quá trình thi công san đắp nền cần có giải pháp xử lý cho phù hợp với nền của các công trình xây dựng có liên quan ở xung quanh để tránh gây úng ngập và ảnh hưởng đến thoát nước của khu vực.

Điều 9: Qui hoạch hệ thống cấp nước được xác định chi tiết trên bản vẽ QH-07C:

- Theo quy hoạch cấp nước cho khu dự án được lấy từ đường ống truyền dẫn dự kiến xây dựng dọc Quốc lộ 1A ở phía Tây khu đất.

- Trước mắt khi nguồn nước trên chưa được xây dựng thì được cấp tạm từ trạm cấp nước do Xí nghiệp Môi trường Đô thị Thanh Trì quản lý.

- Cứu hoả: Hệ thống cấp nước cứu hoả bao gồm trụ cấp nước cứu hoả, bể chứa... sẽ được xây dựng theo quy chuẩn và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

- Dự tính xây dựng 2 bể cứu hoả BCH1 và BCH2 đặt tại lô ĐX1 và ĐX2.

Điều 10: Qui hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin bưu điện được xác định chi tiết trên bản vẽ QH-07D:

* Cấp điện:

- Nguồn: Theo quy hoạch nguồn trung thế 22KV cấp điện cho khu vực được cấp từ trạm biến áp trung gian 110KV Văn Điển. Trước mắt được cấp tạm từ nguồn trung thế hiện có dọc quốc lộ 1A. Điểm đấu và nguồn cấp cụ thể sẽ do ngành điện giải quyết.

- Trạm biến áp: Xây dựng 4 trạm biến áp với tổng công suất là 3380 KVA. Vị trí đảm bảo bán kính phục vụ khoảng 300m và gần đường giao thông để tiện thi công.

* Thông tin bưu điện:

Hệ thống thông tin bưu điện sẽ do Cơ quan chuyên ngành thực hiện.

Điều 11: Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường được xác định chi tiết trên bản vẽ QH-07B2:

* Hệ thống thoát nước bẩn:

- Là hệ thống thoát nước riêng giữa nước mưa và nước bẩn.

- Các tuyến cống đặt dọc theo đường trong khu vực để thoát về trạm xử lý nước thải dự kiến xây dựng ở phía Đông Nam. Trước mắt, trạm xử lý này chưa xây dựng thì nước thải cần được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trong công trình đảm bảo yêu cầu trước khi thoát ra hệ thống ở bên ngoài.

* Vệ sinh môi trường:

- Đối với nhà cao tầng cần xây dựng hệ thống đổ rác từ trên tầng cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên. Xe chở rác sẽ thu rác trực tiếp từ bể rác này.

- Đối với khu vực xây dựng nhà ở thấp tầng có thể giải quyết rác theo 2 phương thức:

- Đặt các thùng rác nhỏ dọc theo các tuyến đường, khoảng cách giữa các thùng là 50m ¸ 100m.

- Xe chở rác thu gom theo giờ cố định, các hộ dân trực tiếp đổ rác vào xe.

- Đối với khu vực sử dụng cho mục đích công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác có nắp đậy kín và sẽ do đơn vị chuyên ngành thu gom vận chuyển đi.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 13: Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 14: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết và Điều lệ này, để tổ chức kiểm tra và hướng dẫn thực hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Điều 15: Đồ án quy hoạch chi tiết khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp tỷ lệ 1/500 (phần hạ tầng kỹ thuật) và bản Điều lệ này được lưu trữ tại cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện.

- UBND thành phố Hà Nội.

- Sở Qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội.

- Sở Xây dựng Hà Nội.

- Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất.

- UBND huyện Thanh Trì.

- Ban quản lý dự án huyện Thanh Trì.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2006/QĐ-UB ngày 20/03/2006 Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91